VZinfo richt zich op vier oogaandoeningen

VZinfo richt zich op vier oogaandoeningen: maculadegeneratie,  (diabethische) retinopathie, glaucoom Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk. (Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk.) en staar Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens. (Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens.). Deze aandoeningen kunnen in verschillende vormen worden onderverdeeld. Zie onderstaande tabel.

Tabel: Onderverdeling oogaandoeningen op VZinfo

Oogaandoeningen

Maculadegeneratie

Is een afbraakproces van het centrale deel van het netvlies (gele vlek of macula), dat meestal op hogere leeftijd ontstaat.  Er zijn twee vormen:

  • Atrofische maculadegeneratie (droge maculadegeneratie), bij deze vorm is er geleidelijke degeneratie (afbraak) van de gele vlek.
  • Neovasculaire maculadegeneratie (exsudatieve of natte maculadegeneratie), bij deze vorm ontstaan er direct onder de gele vlek vaatnieuwvormingen. Deze leiden tot lekkage van plasma en bloedingen, die binnen enkele dagen tot weken een ernstige daling van de gezichtsscherpte tot gevolg hebben.

Diabetische retinopathie

Is schade aan het netvlies die is ontstaan als gevolg van diabetes mellitus. De schade aan het netvlies ontstaat door afwijkingen aan zeer kleine bloedvaten (haarvaten). Dit leidt vaak geleidelijk en soms snel tot slechtziendheid of blindheid. Er zijn globaal twee vormen van dergelijke netvliesafwijkingen:

  • Proliferatieve diabetische retinopathie die gepaard gaat met vaatwoekeringen (proliferaties).
  • Exsudatieve diabetische retinopathie die gepaard gaat met lekkage van serum Waterige organische vloeistof, de vloeistof die zich afscheidt bij het stollen van lichaamsvochten (bloed, lymfe). (Waterige organische vloeistof, de vloeistof die zich afscheidt bij het stollen van lichaamsvochten (bloed, lymfe).), eiwitten en vetten uit de bloedvaten, leidend tot macula-oedeem en harde exsudaten.

Glaucoom

Glaucoom kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk. Er worden twee hoofdvormen onderscheiden:

  • Chronische open-kamerhoekglaucoom. Hierbij ontstaat er geleidelijk uitval van het gezichtsveld. Dat komt doordat de oog(bol)druk zo ver boven de normale waarden uitstijgt dat zenuwvezels in de oogzenuw beschadigd raken. Pas als ook het centrale deel van het gezichtsveld is aangetast, neemt ook de gezichtsscherpte af.
  • (Acuut) gesloten-kamerhoekglaucoom. Gesloten-kamerhoekglaucoom komt minder vaak voor, maar veroorzaakt voor een aanzienlijk deel de glaucoomblindheid.

Staar

Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens. Er treedt een geleidelijke daling van de gezichtsscherpte op, die zonder behandeling uiteindelijk tot (ernstige) slechtziendheid en blindheid leidt. De eerste symptomen zijn wazig zien, dubbelzien met één oog, verminderde kleurperceptie en snelle verblinding bij tegenlicht.

Vormen bij mensen jonger dan 45 jaar:

  • congenitale (aangeboren) staar,
  • juveniele staar,
  • traumatische staar,
  • diabetische staar en staar samenhangend met andere metabole ziekten (stofwisselingsziekten).

Maculadegeneratie  leidt tot ernstige slechtziendheid

Maculadegeneratie Is een afbraakproces van het centrale deel van het netvlies (gele vlek of macula), dat meestal op hogere leeftijd ontstaat. (Is een afbraakproces van het centrale deel van het netvlies (gele vlek of macula), dat meestal op hogere leeftijd ontstaat.) leidt tot uitval van het centrale deel van het gezichtsveld en uiteindelijk tot ernstige slechtziendheid en blindheid. Soms verloopt de uitval zo snel dat iemand binnen een paar dagen ernstig slechtziend wordt. De eerste symptomen daarvan zijn meestal een vertekening van de waargenomen beelden (metamorfopsie) en minder scherp zien. De aandoening kan ook geleidelijk verlopen, maar leidt uiteindelijk ook tot ernstige slechtziendheid en (bijna) blindheid. Het gezichtsveld aan de randen blijft hierbij intact.

Symptomen diabetische retinopathie vaak in laat stadium

Aanvankelijk verloopt diabetische retinopathie meestal zonder klachten. In een verder gevorderd stadium daalt de gezichtsscherpte echter vaak dramatisch. Vroege opsporing (en behandeling) van diabetische retinopathie door onderzoek van het oog kan bij deze oogaandoening effectief zijn doordat schade aan het netvlies kan worden voorkomen.

Symptomen glaucoom doen zich pas laat voor

Door de geleidelijke uitval van het gezichtsveld treden pas laat klachten op, zoals het plotseling opbotsen tegen objecten of het maken van brokken in het verkeer. Wordt glaucoom Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk. (Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk.) niet behandeld, dan ontstaat uiteindelijk kokerzien Dit is een sterke gezichtsveldbeperking waarbij alleen het centrale zien nog goed is, en feitelijk al sprake is van maatschappelijke blindheid. (Dit is een sterke gezichtsveldbeperking waarbij alleen het centrale zien nog goed is, en feitelijk al sprake is van maatschappelijke blindheid.), gevolgd door volledige blindheid.