GGD-regio

Gemeenten

Meeste gezichtsbeperkingen in GGD-regio Zuid-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Zuid-Limburg is het percentage volwassenen met een gezichtsbeperking het hoogst (6,9%). Ook de GGD-regio Noord-Limburg en vier stedelijke GGD-regio's is het percentage volwassenen met een gezichtsbeperking hoog (6,1%-6,8%). De in GGD-regio Gooi- en Vechtstreek heeft met 3,9% relatief de minste volwassenen van 18 jaar en ouder met een gezichtsbeperking. In 2020 heeft gemiddeld 5,4% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland een gezichtsbeperking. Zij hebben aangegeven grote moeite te hebben met het lezen van kleine letters in de krant of met herkennen van iemands gezicht op een afstand van vier meter. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gezichtsbeperkingen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 2 tot 9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Gezichtsbeperkingen per wijk

De kaart presenteert cijfers over beperkingen in zien. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op minstens 1 van de twee vragen naar beperkingen in zien. Het gaat om onderstaande vragen. Grote moeite of niet in staat zijn:

  • de kleine letters in de krant te lezen (zo nodig met bril of contactlenzen).
  • op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand te herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Vergelijk deze kaart met


  • D.L. van der A (RIVM)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)