Illustratie

Wat is een infectieziekte?

De meest gehanteerde manieren om infectieziekten in te delen zijn:

  • op basis van de overdrachts-/transmissieroute (bijvoorbeeld voedselinfecties en seksueel overdraagbare aandoeningen);
  • op basis van de ziekteverwekker (bijvoorbeeld hepatitis B en Haemophilus influenzae type b (Hib Haemophilus influenza type b (Haemophilus influenza type b)));
  • op basis van het orgaan waarin de ziekte primair optreedt (bijvoorbeeld luchtweginfecties en urineweginfecties);
  • op basis van setting (bijvoorbeeld ziekenhuisinfecties);
  • op basis van vermijdbaarheid door vaccinatie.

De ICD International Classification of Diseases (International Classification of Diseases)-classificatie heeft infectieziekten ingedeeld op basis van een mix van de bovengenoemde uitgangspunten, waardoor niet alle infectieziekten in het hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire aandoeningen' (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes A00-B99) zijn ingedeeld, maar bijvoorbeeld ook in de hoofdstukken 'Ziekten van het urogenitale stelsel' (acute urineweginfecties) en 'Ziekten van de ademhalingswegen'. Acute infecties van de onderste en bovenste luchtwegen, influenza en pneumonie (longontsteking) zijn in het laatstgenoemde hoofdstuk ingedeeld. De infectieziekten die onder het hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire ziekten' vallen zijn in de tabel hieronder te vinden.

ICD-code Infectieziekte
A00-A09  intestinale infecties
A15-A19  tuberculose
A20-A28  bepaalde bacteriële-zoönosen
A30-A49  overige bacteriële-ziekten
A50-A64  infecties met hoofdzakelijk-seksuele overdracht
A65-A69  overige ziekten door spirocheten
A70-A74  overige ziekten door Chlamydia
A75-A79  rickettsiosen
A80-A89  virusinfecties van centraal zenuwstelsel
A90-A99  door-artropoden-overgebrachte virale-koorts en virale hemorragische-koorts
B00-B09  virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen
B15-B19  virushepatitis
B20-B24  ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV]
B25-B34  overige virusziekten

B35-B49

schimmelziekten

B50-B64

ziekten door protozoën 
B65-B83  wormziekten
B85-B89  pediculose, acariasis en overige  infestaties langdurige aanwezigheid van dierlijke parasieten op en in het weefseloppervlak (langdurige aanwezigheid van dierlijke parasieten op en in het weefseloppervlak)
B90-B94  late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen
B95-B98  bacteriële, virale en overige infectieuze-agentia
B99-B99  overige infectieziekten