Zorguitgaven infectieziekten naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven infectieziekten naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes A00-B99

Zorguitgaven infectieziekten 1,4 miljard

De zorguitgaven voor infectieziekten in 2019 zijn geraamd op ruim 1.440 miljoen euro. Dit komt neer op 1,5% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. De meeste zorguitgaven gingen naar de ziekenhuiszorg (28,4%, 409,5 miljoen euro), de sector openbare gezondheidszorg en preventie (27,7%, bijna 400 miljoen euro) en genees- en hulpmiddelen (24,2%, 348,6 miljoen euro). De verdeling van zorguitgaven is anders voor bijvoorbeeld kanker, waar 85% van de zorguitgaven betrekking heeft op ziekenhuiszorg. De bovengenoemde zorguitgaven voor infectieziekten hebben betrekking op de infectieziekten die deel uit maken van het ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire ziekten (codes A00-B99). Niet alle infectieziekten maken hier deel van uit (definitie infectieziekten).


Zorguitgaven infectieziekten naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven infectieziekten naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes A00-B99

Meeste uitgaven voor zuigelingen en mannen van middelbare leeftijd

De zorguitgaven die voor infectieziekten worden gemaakt zijn voor mannen (58%) iets hoger dan voor vrouwen (42%). De zorguitgaven zijn het hoogst voor pasgeborenen (tot 1 jaar). Ook voor mannen van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar oud) zijn de zorguitgaven relatief hoog. De uitgaven aan de zorg voor infectieziekten en parasitaire ziekten bedroegen ruim1,4 miljard euro in 2019. De bovengenoemde zorguitgaven voor infectieziekten hebben betrekking op de infectieziekten die deel uit maken van het ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire ziekten (codes A00-B99). Niet alle infectieziekten maken hier deel van uit (definitie infectieziekten). Dit leidt tot een onderschatting van de totale zorgkosten voor infectieziekten. 


Experts en redactie

  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)