Zorguitgaven infectieziekten naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven infectieziekten naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes A00-B99

Zorguitgaven infectieziekten ruim 1,5 miljard

In 2017 waren de zorguitgaven voor infectieziekten ruim 1,5 miljard. Dit komt neer op 1,72% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. De meeste zorguitgaven gingen naar de sector openbare zorg en preventie (30,6%), gevolgd door genees- en hulpmiddelen (23,4%) en ziekenhuiszorg (22,7%). De verdeling van zorguitgaven is anders voor bijvoorbeeld kanker, waar 84% van de zorguitgaven betrekking heeft op ziekenhuiszorg. De bovengenoemde zorguitgaven voor infectieziekten hebben betrekking op de infectieziekten die deel uit maken van het ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire ziekten (codes A00-B99). Niet alle infectieziekten maken hier deel van uit (definitie infectieziekten).

Meer informatie


Zorguitgaven infectieziekten naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven infectieziekten naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes A00-B99

Meeste uitgaven voor zuigelingen en mannen van middelbare leeftijd

De zorguitgaven die voor infectieziekten worden gemaakt zijn voor mannen (58%) iets hoger dan voor vrouwen (42%). De zorguitgaven zijn het hoogst voor pasgeborenen (tot 1 jaar). Ook voor mannen van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar oud) zijn de zorguitgaven relatief hoog. De uitgaven aan de zorg voor infectieziekten en parasitaire ziekten bedroegen ruim 1,5 miljard euro in 2017. De bovengenoemde zorguitgaven voor infectieziekten hebben betrekking op de infectieziekten die deel uit maken van het ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire ziekten (codes A00-B99). Niet alle infectieziekten maken hier deel van uit (definitie infectieziekten). Dit leidt tot een onderschatting van de totale zorgkosten voor infectieziekten. 

Meer informatie

Experts en redactie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)