Meldingsplichtige infectieziekten

Bepaalde infectieziekten zijn in Nederland meldingsplichtig. Meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid, en heeft als doel om de verspreiding van bepaalde infectieziekten te helpen voorkomen door het nemen van speciale maatregelen door GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en. Meer informatie over wanneer een infectieziekte meldingsplichtig is, is te vinden op de webpagina meldingsplicht infectieziekten op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).nl. 
De informatie hieronder betreft alleen meldingsplichtige infectieziekten.

Covid-19 nog steeds de meeste gemelde infectieziekte

In 2022 was COVID-19 nog steeds veruit de meest gemelde ziekte van alle meldingsplichtige infectieziekten in Nederland, met 5.406.462 meldingen. Wel domineerden er andere subtypen dan in voorgaande jaren en was de kans op een ernstige infectie minder groot (RIVM 2023). In 2020 en 2021 nam de Nederlandse regering maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het lijkt erop dat hierdoor een aantal andere infectieziekten ook minder vaak voorkwamen (RIVM 2023). Zo lag het aantal meldingen van onder andere kinkhoest, mazelen en bof in 2022 nog steeds lager dan in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie. In tegenstelling tot in het coronajaar 2021 begon het griepseizoen in 2022 niet later dan in de jaren vóór de coronapandemie. Ook voor het RS-virus Respiratoir syncytieel virus (Respiratoir syncytieel virus) leek het bekende seizoensgebonden karakter van de ziekte in 2022/2023 weer terug te zijn (RIVM 2023).

In 2022 was er een wereldwijde uitbraak van mpox die in Nederland in mei 2022 begon. Er werden in 2022 in Nederland 1.258 infecties vastgesteld. De meeste van deze infecties deden zich voor bij mannen die seks hebben met mannen (RIVM 2023).

Er waren in 2022 meer invasieve groep-A-streptokokken infecties dan in de jaren daarvoor, inclusief de jaren vóór de coronapandemie. Dit fenomeen werd ook in de ons omringende landen gezien.

Meldingen meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten 2022

Tabel: Aantal wettelijke meldingen
Groep Infectieziekte 2022
A COVID-19 5.406.462
C  Invasieve pneumokokkenziekte 1.420
B1 Mpox* 1.258
B2 Hepatitis B chronisch 798
B1 Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) 635
C Legionellose 624
B2 STEC Shigatoxine producerende E. coli (Shigatoxine producerende E. coli)/enterohemorragische E.coli-infectie 569
B2 iGAS (infectie met invasieve Groep A Streptokokken) 568
B2 Shigellose 429
B2 Hepatitis C chronisch 410
C Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae Een familie van bacteriën die veelal tot de normale darmflora van mens en dier behoren, zoals Escherichia coli, Shigella, Klebsiella en Enterobacter. (Een familie van bacteriën die veelal tot de normale darmflora van mens en dier behoren, zoals Escherichia coli, Shigella, Klebsiella en Enterobacter.) (CPE Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae. Sommige Enterobacteriaceae-stammen produceren carbapenemase, wat resistentie voor carbapenem-antibiotica zoals imipenem en meropenem tot gevolg heeft. Deze stammen vormen een belangrijke bedreiging voor de klinische patiëntenzorg en openbare… (Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae. Sommige Enterobacteriaceae-stammen produceren carbapenemase, wat resistentie voor carbapenem-antibiotica zoals imipenem en meropenem tot gevolg heeft. Deze stammen vormen een belangrijke bedreiging voor de klinische patiëntenzorg en openbare…)) 364
     

Bron: Staat van Infectieziekten 2022 (RIVM 2023RIVM, Staat van infectieziekten in Nederland, 2022, Bilthoven (2023)).

  • *Mpox is meldingsplichtig vanaf 22 mei 2022.
  • De aantallen voor invasieve pneumokokkenziekten wijken af van de aantallen bij het onderwerp Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma, voor meer informatie zie verantwoording.

  • C. Hendriks, red. (RIVM)