Patiënten met infectieziekte gemiddeld 7,7 dagen in ziekenhuis

In 2020 waren er 25.100 klinische ziekenhuisopnamen in verband met een infectieziekte. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen werden opgenomen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 193.640 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur voor een infectieziekte 7,7 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor infectieziekten 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 13.020 12.080 25.100
Aantal verpleegdagen 105.615 88.025 193.640
Gemiddelde opnameduur (dagen) 8,1 7,3 7,7
Aantal dagopnamen 1.755 2.055 3.810
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 375 395 770
Totaal aantal opnamen 15.155 14.525 29.680

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: A00-A47, A48.0, A48.2-A48.9, A49-B99, G00-G03, G04.2, G14, I98.0, J65, K23.0, K67.0-K67.3, K93.0, M01.0-M01.2, M01.4, M03.0-M03.1, M49.0, M73.0-M73.1, M90.0, N29.0, N33.0, N74.0-N74.4, O85, O98.0-O98.2, O98.4, P35.0, P35.3, P36, P37.0, R65.1, U04.9, U06.9, Z21
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • n 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor infectieziekten

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor infectieziekten 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: A00-A47, A48.0, A48.2-A48.9, A49-B99, G00-G03, G04.2, G14, I98.0, J65, K23.0, K67.0-K67.3, K93.0, M01.0-M01.2, M01.4, M03.0-M03.1, M49.0, M73.0-M73.1, M90.0, N29.0, N33.0, N74.0-N74.4, O85, O98.0-O98.2, O98.4, P35.0, P35.3, P36, P37.0, R65.1, U84.3, Z21, U04.9, U06.9
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Meeste ziekenhuisopnamen infectieziekten onder nuljarigen

In 2020 waren er 25.100 klinische ziekenhuisopnamen voor infectieziekten (mannen: 13.020 en vrouwen: 12.080). Dit aantal komt overeen met 14,1 opnamen per 10.000 personen (14,7 per 10.000 mannen en 13,5 per 10.000 vrouwen). Relatief de meeste ziekenhuisopnamen voor infectieziekten vinden plaats onder nuljarigen. In de leeftijd van 50 tot 94 jaar neemt het aantal opnamen toe met de leeftijd. In de leeftijd van 5 tot 40 jaar is het aantal opnamen per 10.000 personen voor vrouwen hoger dan voor mannen. In de overige leeftijdsklassen is het aantal opnamen per 10.000 personen hoger voor mannen dan voor vrouwen.


Trend ziekenhuisopnamen infectieziekten

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen infectieziekten 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020).  De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-codes: 001-139, 320-322, 614, 795.8 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: A00-A47, A48.0, A48.2-A48.9, A49-B99, G00-G03, G04.2, G14, I98.0, J65, K23.0, K67.0-K67.3, K93.0, M01.0-M01.2, M01.4, M03.0-M03.1, M49.0, M73.0-M73.1, M90.0, N29.0, N33.0, N74.0-N74.4, O85, O98.0-O98.2, O98.4, P35.0, P35.3, P36, P37.0, R65.1, U04.9, U06.9, Z21 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Toename gevolgd door afname ziekenhuisopnamen voor infectieziekten

Vanaf 2001 is het aantal klinische ziekenhuisopnamen voor infectieziekten toegenomen en vanaf 2016 is het aantal opnamen weer afgenomen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) volgt hetzelfde patroon (absolute aantallen zichtbaar in tabelweergave). In het coronajaar 2020 werden beduidend minder mensen voor infectieziekten opgenomen in het ziekenhuis dan in de jaren daarvoor. Sinds 2005 is het aantal ziekenhuisopnamen niet meer zo laag geweest. 

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022). Bij infectieziekten  spelen waarschijnlijk ook de maatregelen een rol die vanaf maart 2020 zijn getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen ook de verspreiding van andere ziekteverwekkers voorkomen (Reukers et al. 2021 Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, M., de Lange, M.M.A., Lanooij, S.J., Niessen, Teirlinck, A.C., Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)). 


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)
 • H. Giesbers, red. (RIVM)