Ouderen hebben grootste kans op bezoek SEH-afdeling vanwege letsel

In 2022 is de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling ongeveer 661.000 keer bezocht in verband met letsel, 348.000 keer door mannen (40 per 1.000 mannen) en 313.000 keer door vrouwen (35 per 1.000 vrouwen). Ouderen liepen de grootste kans op letsel dat behandeld moest worden op een SEH-afdeling.
In veruit de meeste gevallen (95%) was sprake van een SEH-bezoek in verband met letsel opgelopen door een ongeval (630.000 SEH-bezoeken). In één op de twintig gevallen was er sprake van opzettelijk toegebracht letsel, dat wil zeggen geweldpleging of zelfbeschadiging (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023)).


SEH-bezoeken voor ernstig letsel 2013-2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor ernstig letsel 2013-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023))

  • Ernstig letsel is gedefinieerd als letsel met een ernst uitgedrukt in een MAIS Maximum Abbreviated Injury Scale (Maximum Abbreviated Injury Scale) (Maximum Abbreviated Injury Score) van ten minste 2.
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2022

Stijging aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel

Uit een trendanalyse uitgevoerd door VeiligheidNL blijkt  dat het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken bezoeken in verband met ernstig letsel over de gehele periode 2013-2022 is gestegen (16 %). Het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel in 2022 sluit aan op de ontwikkeling van voor de COVID-19-uitbraak. Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties. Ook in 2021 speelde COVID-19 een grote rol, maar de coronamaatregelen waren over het algemeen minder beperkend dan in 2020 (Stam 2022Stam, C., Letsels 2021; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2022)Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023)).


  • C. Stam (VeiligheidNL)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)