Aantal verkeersongevallen het laagst in Friesland

In de kaart wordt het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners per gemeente getoond. De kaart toont een clustering van gemeenten in Friesland met een relatief laag aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners. De politie registreert deze verkeersongevallen in Nederland en verstrekt deze gegevens aan de Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Indien de politie niet wordt gewaarschuwd wordt een ongeval niet geregistreerd. De kaart toont dus niet alle ongevallen die werkelijk zijn gebeurd. In de praktijk blijkt dat ongevallenregistratie afhankelijk is van de ernst van het ongeval. In de registratie wordt de plek van het ongeval geregistreerd. 

Meer informatie


  • H. Giesbers
  • C.M. Deuning