Ziektelast door privé-, arbeids- en sportongevallen in DALY-toptien

Privé-, arbeids- en sportongevallen veroorzaken veel letsels en staan hoog op de ranglijst van alle ziekten en aandoeningen wat betreft het aantal nieuwe gevallen (incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.)) per jaar in Nederland. De combinatie van een hoge incidentie en een relatief grote kans op sterfte of blijvende beperkingen leidt tot een relatief hoge ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) van privé-, arbeids- en sportongevallen. Privé-, arbeids- en sportongevallen stonden in 2018 op de zevende plaats in de ranglijst van ziekten en aandoeningen met de grootste ziektelast in Nederland. Bij mannen staan privé-, arbeids- en sportongevallen op vijfde plaats en bij vrouwen op de elfde plaats. Ziektelast is uitgedrukt in DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)’s (Disability Adjusted Life Years). De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met de ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte. Bijna 70% van de door diabetes veroorzaakte ziektelast wordt gevormd door de jaren geleefd met letsel als gevolg van privé-, arbeids- en sportongevallen (ziektejaarequivalenten).


Zelftoegebracht letsel niet in toptienlijst van ziekten met grootste ziektelast

Voor een selectie van ziekten, waaronder zelftoegebracht letsel, is de hoeveelheid ziektelast berekend die zijn veroorzaken in de Nederlandse bevolking. Meer informatie hierover is op deze website te vinden onder 'Ziektelast in DALY's' en 'Ranglijst van ziekten op basis van ziektelast (in DALY's)'. Zelftoegebracht letsel maakt geen deel uit van de toptien van ziekten die de grootste ziektelast veroorzaken in de Nederlandse bevolking.

Meer informatie

  • H.B.M. Hilderink (RIVM)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)