Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht (zie: sterfte door uitwendige oorzaken, sterfte door privé-, arbeid- en sportongevallensterfte door vervoersgevallen, sterfte door geweld en sterfte door zelftoegebracht letsel). Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

Vallen meest belangrijke uitwendige doodsoorzaak

In 2022 overleden 10.515 mensen aan een uitwendige doodsoorzaak (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code V01-Y89), waarvan 7.543 (72%) als gevolg van een ongeval. Veruit de meeste mensen (6.228) zijn overleden als gevolg van een val. Ook is een relatief groot aantal mensen (1.916) overleden als gevolg van zelfdoding (suïcide). 

Tabel: Aantal sterfgevallen door letsels 2022 (voorlopige cijfers)
Doodsoorzaak Mannen Vrouwen Totaal
Ongevallen (V01-X59) 3.319 4.224 7.543
  Vervoersongevallen a)  (V01-V99) 549 223 772
    Wegverkeersongevallen b) 507 206 713
    Overige vervoersongevallen c) 42 17 59
  Accidentele val (W00-W19, X59) 2.363 3.865 6.228
  Accidentele verdrinking (W65-W74) d) 64 9 73
  Accidentele vergiftiging (X40-X49) 202 55 257
  Overige ongevallen (W20-W64, W75-X39, X50-X58) 141 72 213
Zelfdoding (X60-X84) 1.315 601 1.916
Moord en doodslag (geweld) (X85-Y09) 81 45 126
Gebeurtenissen opzet onbekend (Y10-Y34) 42 16 58
Overige uitwendige doodsoorzaken (Y35-Y89) 319 553 872
Totaal uitwendige doodsoorzaken (V01-Y89) 5.076 5.439 10.515

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2023-07-12)

a) Bij vervoersongevallen is sterfte door late gevolgen van vervoersongevallen (ICD-10-code Y85) niet geïncludeerd. In 2022 overleden 46 mensen door late gevolgen van vervoersongevallen (32 mannen en 14 vrouwen).

b) Voor de ICD-10-codes zie de wegverkeersongevallen-codelijst.

c) ICD-10-codes : V01-V99 minus de wegverkeersongevallen-codelijst.

d) CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)73 inwoners verdronken in 2022 (cbs.nl) 


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)