Kosten opzettelijk toegebracht letsel

Sla de grafiek Kosten opzettelijk toegebracht letsel naar oorzaak 2021 over en ga naar de datatabel

Bronnen: Letsel Informatie Systeem; Letsellastmodel, VeiligheidNL en Erasmus MC (Stam, 2022)

  • Directe medische kosten en verzuimkosten hebben betrekking op slachtoffers die zijn behandeld op een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling van een ziekenhuis en/of zijn opgenomen.
  • Verzuimkosten hebben betrekking op de periode tot een half jaar na het oplopen van het letsel.

a) Verzuimkosten van slachtoffers met letsel door zelf toegebracht letsel zijn niet beschikbaar.

Medische kosten zelf toegebracht letsel 79 miljoen euro in 2021

De directe medische kosten van zelf toegebracht letsel dat is behandeld op een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling van een ziekenhuis en/of dat heeft geleid tot ziekenhuisopname bedroegen in 2021 naar schatting 79 miljoen euro. De gemiddelde kosten per persoon bedroegen 4.100 euro. De directe medische kosten van letsel door  geweld bij slachtoffers die zijn behandeld op een SEH-afdeling van een ziekenhuis en/of die zijn opgenomen bedroegen  naar schatting 25 miljoen euro. De gemiddelde kosten per slachtoffer bedroegen 1.900 euro. Het verschil in  kosten van letsel door geweld en zelf toegebracht letsel zal in ieder geval te maken hebben met het hoge aandeel ziekenhuisopnamen bij zelf toegebracht letsel.
Letsel door geweld leidde in 2021 tot 38 miljoen euro verzuimkosten. Voor letsel door zelfbeschadiging zijn deze kosten niet bekend. Net als bij de arbeidsongevallen, zijn bij letsel door geweld de verzuimkosten relatief hoog, wat afwijkt van het patroon bij bijvoorbeeld privé-ongevallen. Hier ligt de verklaring mogelijk in het feit dat een groot deel van slachtoffers wat betreft leeftijd tot de werkzame bevolking behoort en er dus sprake kan zijn van arbeidsverzuim.


  • C. Stam (VeiligheidNL)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)