Meer SEH-bezoeken vanwege zelfbeschadiging dan geweld

In 2021 was bij één op de twintig SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken voor letsel (ruim 28.000) sprake van opzettelijk toegebracht letsel, dat wil zeggen letsel als gevolg van geweldpleging of zelfbeschadiging. De verhouding tussen mannen en vrouwen verschilt sterk per toedracht. Het aantal vrouwen dat de SEH bezocht in verband met zelf toegebracht letsel is twee tot drie keer groter dan het aantal mannen. Voor letsel door geweld geldt het omgekeerde.


SEH-bezoeken voor letsel geweld 2021

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor letsel geweld 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2022Stam, C., Letsels 2021; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2022))

  • Absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave.
  • Het absolute aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken door vrouwen in de leeftijdsgroepen 60 tot en met 64 jaar en 65 tot en met 69 jaar is kleiner dan 100.

Mannen 15 t/m 24 jaar grootste groep op SEH voor letsel door geweld

In 2021 werd ongeveer 12.300 keer een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling bezocht voor letsel door geweld, 8.600 keer door mannen en 3.700 door vrouwen (99 per 100.000 mannen en 42 per 100.000 vrouwen). Relatief veel jonge mannen (van 15 tot en met 24 jaar) bezoeken de SEH-afdeling voor letsel door geweld. Bij ongeveer een derde (35%; 4.300) van de SEH-bezoeken was sprake van ernstig letsel. Mogelijke effecten van de COVID-19-uitbraak op SEH-bezoeken voor letsel door geweld zijn niet te bepalen.


SEH-bezoeken voor zelf toegebracht letsel 2021

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor zelf toegebracht letsel 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2022Stam, C., Letsels 2021; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2022))

  • Absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave.
  • Het absolute aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken in de leeftijdsgroep 0 tot en met 9 jaar is kleiner dan 100.
  • Het absolute aantal SEH-bezoeken door mannen in de leeftijdsgroepen 10 tot en met 14 jaar, 75 tot en met 79 jaar en 80 jaar en ouder is kleiner dan 100.
  • Het absolute aantal SEH-bezoeken door vrouwen in de leeftijdsgroep 80 jaar en ouder is kleiner dan 100.

Aantal SEH-bezoeken voor zelf toegebracht letsel groter onder vrouwen

In 2021 werd de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling ongeveer 15.900 keer bezocht in verband met zelf toegebracht letsel, 4.600 keer door mannen en 11.300 keer door vrouwen (53 per 100.000 mannen en 130 per 100.000 vrouwen). Het risico op een SEH-bezoek voor letsel door zelf toegebracht letsel is het grootst in de leeftijdsgroep 15 tot en met 24 jaar.
In 5% van de SEH-bezoeken was sprake van ernstig letsel (500 -1.400 bezoeken). Het lage aandeel ernstige letsels heeft onder andere te maken met het feit dat een vergiftiging (wat hierbij veel voorkomt) als niet-ernstig wordt gecodeerd omdat de ernst van de vergiftiging meestal niet bekend is.

Geen zichtbaar effect COVID-19-uitbraak op aantal SEH-bezoeken

Er lijkt geen effect te zijn van de COVID-19-uitbraak op het aantal SEH- bezoeken in verband met ernstig zelf toegebracht letsel. Dit in tegenstelling tot diverse andere oorzaken van letsel (ongevallen).


SEH-bezoeken voor opzettelijk toegebracht ernstig letsel 2012-2021

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor opzettelijk toegebracht ernstig letsel 2012-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2022Stam, C., Letsels 2021; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2022))

  • Ernstig letsel is gedefinieerd als letsel met een ernst uitgedrukt in een MAIS Maximum Abbreviated Injury Scale (Maximum Abbreviated Injury Scale) (Maximum Abbreviated Injury Score) van ten minste 2.
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2021

SEH-bezoek voor opzettelijk toegebracht ernstig letsel niet toe- of afgenomen

Uit een trendanalyse uitgevoerd door VeiligheidNL blijkt dat het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken in verband met ernstig letsel als gevolg van geweld in de periode 2012-2021 niet significant is toe- of afgenomen. Mogelijke effecten van de COVID-19-uitbraak zijn niet te bepalen. Ook het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig zelf toegebracht letsel is in de periode 2012-2021 niet toe- of afgenomen en schommelt al jaren rond de 700 à 800 per jaar (Stam 2022Stam, C., Letsels 2021; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2022)). De COVID-19-uitbraak lijkt geen effect te hebben gehad op het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig zelf toegebracht letsel. Dit in tegenstelling tot diverse andere oorzaken van letsel (ongevallen).


  • C. Stam (VeiligheidNL)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)