Meer SEH-bezoeken vanwege zelfbeschadiging dan geweld

In 2022 was bij één op de twintig SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken voor letsel (32.200) sprake van opzettelijk toegebracht letsel, dat wil zeggen letsel als gevolg van geweldpleging of zelfbeschadiging. De verhouding tussen mannen en vrouwen verschilt sterk per toedracht. Het aantal vrouwen dat de SEH bezocht in verband met zelf toegebracht letsel is ruim twee keer groter dan het aantal mannen. Voor letsel door geweld geldt het omgekeerde.


SEH-bezoeken voor letsel geweld 2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor letsel geweld 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023))

  • Absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave. Lege cel betekent aantal <100.
  • Geen balkje betekent (onderliggend) aantal <100.

Mannen 15 t/m 29 jaar grootste groep op SEH voor letsel door geweld

In 2022 werd 16.500 keer een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling bezocht voor letsel door geweld, 12.000 keer door mannen en 4.500 door vrouwen (140 per 100.000 mannen en 51 per 100.000 vrouwen). Relatief veel jonge mannen (van 15 tot en met 29 jaar) bezoeken de SEH-afdeling voor letsel door geweld. Bij ruim een derde (37%; 6.100) van de SEH-bezoeken was sprake van ernstig letsel.


SEH-bezoeken voor zelf toegebracht letsel 2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor zelf toegebracht letsel 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023))

  • Absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave. Lege cel betekent aantal < 100.
  • Geen balkje betekent (onderliggend) aantal <100.

Aantal SEH-bezoeken voor zelf toegebracht letsel groter onder vrouwen

In 2022 werd de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling ongeveer 15.700 keer bezocht in verband met zelf toegebracht letsel, 4.800 keer door mannen en 10.900 keer door vrouwen (55 per 100.000 mannen en 120 per 100.000 vrouwen). Het risico op een SEH-bezoek voor letsel door zelf toegebracht letsel is het grootst in de leeftijdsgroep 15 tot en met 24 jaar.
In 7% van de SEH-bezoeken was sprake van ernstig letsel (600-1.600 bezoeken). Het lage aandeel ernstige letsels heeft onder andere te maken met het feit dat een vergiftiging (wat hierbij veel voorkomt) als niet-ernstig wordt gecodeerd omdat de ernst van de vergiftiging meestal niet bekend is.


SEH-bezoeken voor opzettelijk toegebracht ernstig letsel 2012-2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor opzettelijk toegebracht ernstig letsel 2013-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023))

  • Ernstig letsel is gedefinieerd als letsel met een ernst uitgedrukt in een MAIS Maximum Abbreviated Injury Scale (Maximum Abbreviated Injury Scale) (Maximum Abbreviated Injury Score) van ten minste 2.
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2022

SEH-bezoek voor opzettelijk toegebracht ernstig letsel niet toe- of afgenomen

Uit een trendanalyse uitgevoerd door VeiligheidNL blijkt dat het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken in verband met ernstig letsel als gevolg van geweld in de periode 2013-2022 niet significant is toe- of afgenomen. Het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel door geweld in 2022 is wel fors gestegen, met name ten opzichte van de COVID-19-jaren. Ook het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig zelf toegebracht letsel is in de periode 2013-2022 niet toe- of afgenomen en schommelt (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023)). De COVID-19-uitbraak lijkt geen effect te hebben gehad op het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig zelf toegebracht letsel. Dit in tegenstelling tot diverse andere oorzaken van letsel (ongevallen).


  • C. Stam (VeiligheidNL)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)