Bron: NKR

  • ICD-10-codescode C33, C34
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Overleving van longkanker is slecht, maar verbeterd

De overleving bij longkanker is slecht. Van alle mensen met longkanker overlijdt bijna 80% binnen vijf jaar na het stellen van de diagnose. Deze informatie is gebaseerd op relatieve overlevingscijfers voor mensen die in de periode 2011-2015 zijn gediagnosticeerd met longkanker. Voor kleincellige tumoren is de prognose het slechtst. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de delingssnelheid van de betreffende cellen groter is dan bij niet-kleincellige tumoren. De overleving van longkanker is wel verbeterd. Voor longkanker gediagnosticeerd in de periode 1991-1995 bedroeg de relatieve vijfjaarsoverleving van longkanker nog 12,2%. Dit wil zeggen dat van alle mensen die in deze periode de diagnose longkanker hebben gekregen ongeveer 88% binnen vijf jaar na het stellen van de diagnose is overleden. Voor patiënten met SCLC Small cell lung carcinoma (Kleincellig longcarcinoom) (Small cell lung carcinoma (Kleincellig longcarcinoom)) is de overleving iets verbeterd sinds de introductie van chemotherapie in de twintigste eeuw en de introductie van preventieve bestraling van de hersenen in 2007 (om uitzaaiingen in de hersenen tegen te gaan) (Coebergh & Janssen-Heijnen 2001Coebergh, J. W. W., Janssen-Heijnen, M. L. G., Trends in incidence and prognosis of the histological subtypes of lung cancer in North America, Australia, New Zealand and Europe. (2001)IKZ 2005IKZ, Van meten naar weten; 50 jaar kankerregistratie, Eindhoven (2005)Slotman et al. 2007Slotman, B, Faivre-Finn, C, Kramer, G, Rankin, E, Snee, M, Hatton, M, Postmus, P, Collette, L, Musat, E, Senan, S, EORTC Radiation Oncology Group and Lung Cancer Group, Prophylactic cranial irradiation in extensive small-cell lung cancer. (2007)). Bij patiënten met NSCLC Non-small cell lung carcinoma (niet-kleincellig longcarcinoom) (Non-small cell lung carcinoma (niet-kleincellig longcarcinoom) ) lijken nieuwe behandelingsmethoden, zoals stereotactische bestraling en de ontwikkeling van nieuwe 'precisie' geneesmiddelen te leiden tot een verbetering van de overleving.


Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • J.A. Burgers (NKI)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • M. Rodriguez, red. (RIVM)