Zorguitgaven longkanker naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven longkanker naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: C33-C34

Zorguitgaven voor longkanker 457 miljoen euro in 2017

In 2017 bedroegen de uitgaven van zorg voor longkanker in totaal 456,7 miljoen euro. Dit komt overeen met 7,8% van de totale uitgaven van zorg voor nieuwvormingen en 0,52% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor longkanker ging 398 miljoen euro (87%) naar ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg.

Meer informatie


Zorguitgaven longkanker naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven longkanker naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: C33-C34

Meer zorguitgaven longkanker naar mannen

Van alle zorguitgaven in 2017 voor longkanker ging 55% naar de zorg voor mannen en 45% naar de zorg voor vrouwen. Gemiddeld worden de meeste zorguitgaven voor longkanker gemaakt in de leeftijdsgroep 55 tot en met 79 jaar. Tot de leeftijd van 40 jaar worden er relatief weinig zorguitgaven gemaakt voor longkanker. Deze verschillen in zorguitgaven naar leeftijd en geslacht houden verband met het vóórkomen van longkanker onder verschillende leeftijdsgroepen bij mannen en vrouwen. In 2017 bedroegen de totale zorguitgaven voor longkanker 456,7 miljoen euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)