Zorguitgaven longkanker naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven longkanker naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: C33-C34

Zorguitgaven voor longkanker 737 miljoen euro in 2019

De uitgaven aan zorg voor longkanker in 2019 zijn geraamd op 736,9 miljoen euro. Dit komt overeen met 11,4% van de totale uitgaven van zorg voor nieuwvormingen en 0,76% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor longkanker ging 657,8  miljoen euro (89%) naar ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg.


Zorguitgaven longkanker naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven longkanker naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: C33-C34

Meer zorguitgaven longkanker naar mannen

Van alle zorguitgaven in 2019 voor longkanker ging 51% naar de zorg voor mannen en 49% naar de zorg voor vrouwen. Gemiddeld worden de meeste zorguitgaven voor longkanker gemaakt in de leeftijdsgroep 55 tot en met 79 jaar. Tot de leeftijd van 45 jaar worden er relatief weinig zorguitgaven gemaakt voor longkanker. Deze verschillen in zorguitgaven naar leeftijd en geslacht houden verband met het vóórkomen van longkanker onder verschillende leeftijdsgroepen bij mannen en vrouwen. In 2019 bedroegen de totale zorguitgaven voor longkanker 736,9 miljoen euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)