Preventie longkanker bestaat vooral uit preventie van roken

Veruit de meeste gevallen van longkanker zijn het gevolg van het (mee)roken (zie Roken). Veel gevallen van longkanker zijn dan ook te voorkomen door niet (mee) te roken. Bij ongeveer 10% van alle gevallen van longkanker speelt blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk (vooral asbest) een rol. De Arbowet- en regelgeving is van groot belang om werknemers te beschermen tegen ongezonde en onveilige werksituaties.


  • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • J.A. Burgers (NKI)