In het kort

  • Ongeveer 14.800 diagnosen longkanker in 2023
  • Jaarlijks overlijden ongeveer 10.000 mensen aan longkanker

  • Kans op longkanker en sterfte door longkanker neemt af voor mannen

  • Kans op longkanker en sterfte door longkanker toegenomen voor vrouwen

  • Aantal nieuwe gevallen onder vrouwen hoog in vergelijking met andere EU-landen

  • Kosten van de zorg  geschat op 737 miljoen euro in 2019

  • Bijna 13.000 ziekenhuisopnamen voor longkanker in 2020