Het vóórkomen van longkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van longkanker 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 19 februari 2024

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C33-C34
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Ongeveer 14.800 diagnosen longkanker in 2023

In 2023 kregen ongeveer 14.800 mensen de diagnose longkanker, 7.600 mannen en 7.200 vrouwen (0,86 per 1.000 mannen en 0,81 per 1.000 vrouwen). Longkanker is, na prostaat- en huidkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Bij vrouwen is longkanker, na borst- en huidkanker, de meest voorkomende vorm van kanker. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat van alle mensen die in 2023 de diagnose kanker kregen, 11,5% longkanker kreeg. Bij personen jonger dan 35 jaar komt longkanker weinig voor. Vanaf deze leeftijd stijgt het aantal nieuwe gevallen snel. In de leeftijdsgroep tot 70 jaar komt het iets meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Onder 70-plussers is het aantal nieuwe gevallen relatief hoger bij mannen dan bij vrouwen.

Ongeveer 36.100 personen met longkanker op 1-1-2023

Het aantal mensen dat op 1 januari 2023 longkanker had, wordt geschat op ongeveer 36.100, 17.500 mannen en 18.600 vrouwen (Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, voorlopige cijfers gedownload op 19 februari 2024). Dit komt overeen met 1,97 per 1.000 mannen en 2,08 per 1.000 vrouwen. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mensen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2023 de diagnose longkanker heeft gekregen.


Trend nieuwe gevallen longkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van longkanker 1989-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 16 februari 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking in 2010 (RESR Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010. (Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010.))
 • De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C33-C34
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Aantal nieuwe gevallen longkanker daalt bij mannen

In de periode 1989-2023 is het aantal nieuwe gevallen van longkanker onder mannen met bijna 50% gedaald. Het aantal nieuwe gevallen daalt al vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw (Coebergh et al. 1995 Coebergh, J. W. W., van der Heijden, L. H., Janssen-Heijnen, M. L. G., Cancer incidence and survival in the Southeast of the Netherlands 1955-1994, Eindhoven (1995)). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). De daling is het gevolg van een forse daling van het aantal rokers onder mannen in de periode 1960-1990 (zie Roken).

Aantal nieuwe gevallen longkanker gestegen bij vrouwen

Bij vrouwen is het aantal nieuwe gevallen van longkanker over de periode 1990-2023 meer dan verdrievoudigd. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Ondanks de stijging bij vrouwen en de daling bij mannen, was het geregistreerde aantal nieuwe gevallen in 2023 voor mannen nog altijd hoger dan bij vrouwen (ongeveer 7.600 mannen en 7.200 vrouwen). Het aantal vrouwen met longkanker neemt al toe sinds 1960 (Coebergh et al. 1995 Coebergh, J. W. W., van der Heijden, L. H., Janssen-Heijnen, M. L. G., Cancer incidence and survival in the Southeast of the Netherlands 1955-1994, Eindhoven (1995)). In tegenstelling tot mannen, zijn vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw meer vrouwen gaan roken. De stijging van het aantal nieuwe gevallen van longkanker bij vrouwen wordt hieraan toegeschreven. Dat de laatste jaren het aantal nieuwe gevallen van longkanker minder sterk stijgt, kan te maken hebben met de afname van het percentage rokende vrouwen sinds de jaren tachtig.

In 2020 mogelijk minder diagnosen door COVID-19-uitbraak

Het kleiner aantal gediagnosticeerde gevallen van longkanker in 2020 hangt mogelijk ook samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met klachten gingen mogelijk minder snel naar de huisarts. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld. Anderzijds kan bij de diagnostiek voor COVID-19 ook onverwacht longkanker zijn gevonden. 


Staat van Volkgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • T. Hazekamp, red. (RIVM)