Het vóórkomen van non-Hodgkin lymfomen

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van non-hodgkinlymfomen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 9 februari 2022

 • Voor geïncludeerde tumoren, zie: Verantwoording: definities
 • De cijfers zijn voorlopig.
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Ongeveer 5.100 diagnoses non-hodgkinlymfoom in 2021

In 2021 bedroeg het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van non-hodgkinlymfoom (NHL Non-Hodgkin lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen)) ongeveer 5.100. Daarbij ging het om 3.000 mannen (0,3 per 1.000 mannen) en 2.100 vrouwen (0,2 per 1.000 vrouwen). Non-hodgkinlymfomen komen op elke leeftijd voor, maar het aantal nieuwe gevallen neemt toe met de leeftijd. Op hoge leeftijd (85 jaar en ouder) neemt het aantal nieuwe gevallen echter weer af.

Ongeveer 32.400 personen met non-hodgkinlymfoom op 1-1-2021

Op 1 januari 2021 waren er ongeveer 32.400 mensen met non-hodgkinlymfoom; 18.900 (2,2 per 1.000) mannen en 13.500 (1,5 per 1.000) vrouwen (Bron: IKNL Nederlanse Kankerregistratie, voorlopige cijfers gedownload op 9 februari 2022). Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mensen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2021 non-hodgkinlymfoom heeft gekregen. Een persoon kan meerdere vormen van non-hodgkinlymfoom hebben. Het totaal aantal mensen met non-hodgkinlymfoom is geschat door de som te nemen van de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.)  van de afzonderlijke vormen van non-hodgkinlymfoom. Dit kan hebben geleid tot een kleine overschatting.


Trend nieuwe gevallen non-hodgkinlymfomen

Sla de grafiek Nieuwe gevallen non-hodgkinlymfomen 1989-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 9 februari 2022

 • Voor geïncludeerde tumoren, zie: Verantwoording: definities
 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking (ESR)
 • De cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Vanaf 2010 afname aantal nieuwe gevallen non-hodgkinlymfomen

Na een aanvankelijke toename in het aantal nieuwe gevallen van non-hodgkinlymfomen (NHL Non-Hodgkin lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen)) is sinds 2010 bij vrouwen sprake van stabilisatie. Bij mannen is sinds 2016 een duidelijke afname in het aantal nieuwe gevallen te zien. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).

In 2020 mogelijk minder diagnoses door COVID-19-uitbraak

Het kleiner aantal gediagnosticeerde gevallen van non-hodgkinlymfoom in 2020 hangt mogelijk ook samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met klachten gingen mogelijk minder snel naar de huisarts. Ook is het mogelijk dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld. In 2021 was geen effect van de COVID-19-uitbraak te zien op het aantal nieuwe kankerdiagnoses.


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • H.B.M. Hilderink (RIVM)