Het vóórkomen van non-Hodgkin lymfomen

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van non-hodgkinlymfomen 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload 19 februari 2024

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • Voor geïncludeerde tumoren, zie: Verantwoording: definities
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

5.300 diagnosen non-hodgkinlymfoom in 2023

In 2023 bedroeg het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van non-hodgkinlymfoom (NHL Non-Hodgkin lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen)) ongeveer 5.300. Daarbij ging het om ongeveer 3.100 mannen (0,35 per 1.000 mannen) en 2.200 vrouwen (0,24 per 1.000 vrouwen). Non-hodgkinlymfomen komen op elke leeftijd voor, maar het aantal nieuwe gevallen neemt toe met de leeftijd. Op hoge leeftijd (85 jaar en ouder) neemt het aantal nieuwe diagnosen echter weer af.

33.400 personen met non-hodgkinlymfoom op 1-1-2023

Op 1 januari 2023 waren er ongeveer 33.400 mensen met non-hodgkinlymfoom; 19.500 (2,21 per 1.000) mannen en 13.900 (1,55 per 1.000) vrouwen (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload op 19 februari 2024). Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mensen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2023 non-hodgkinlymfoom heeft gekregen. Een persoon kan meerdere vormen van non-hodgkinlymfoom hebben. Het totaal aantal mensen met non-hodgkinlymfoom is geschat door de som te nemen van de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.)  van de afzonderlijke vormen van non-hodgkinlymfoom. Dit kan hebben geleid tot een kleine overschatting.


Trend nieuwe gevallen non-hodgkinlymfomen

Sla de grafiek Nieuwe gevallen non-hodgkinlymfomen 1989-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 16 februari 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking in 2010 (RESR Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010. (Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010.))
 • De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.
 • Voor geïncludeerde tumoren, zie: Verantwoording: definities
 • Het absolute aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Rond 2010 einde toename aantal nieuwe gevallen non-hodgkinlymfomen

Aan aanvankelijke toename in het aantal nieuwe gevallen van non-hodgkinlymfomen (NHL Non-Hodgkin lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen)) is rond 2010 een einde gekomen. Sindsdien is het aantal nieuwe gevallen bij vrouwen gestabiliseerd. Bij mannen is sinds 2016 een afname in het aantal nieuwe gevallen te zien. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • T. Hazekamp, red. (RIVM)