Bron: NKR

  • ICD-10-codes C82-C88
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Overleving bij non-hodgkinlymfomen is verbeterd

De overleving van patiënten met non-hodgkinlymfomen (NHL Non-Hodgkin lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen)) is in een periode van 20 jaar sterk verbeterd. De relatieve vijfjaarsoverleving bedroeg 47,6% voor mensen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met non-Hodgkin lymfomen en 71,2% voor mensen die hiermee in de periode 2011-2015 werden gediagnosticeerd. Dit betekent dat van alle mensen met non-hodgkinlymfomen ruim 70% vijf jaar na het stellen van de diagnose nog in leven was. Naast het stadium waarin een lymfoom zich bevindt bij diagnose, is de prognose van NHL-patiënten afhankelijk van het specifieke type non-hodgkinlymfoom. Indolente lymfomen zijn vaak langzaam progressief en kunnen soms maandenlang onbehandeld blijven. Sommige typen indolent NHL kunnen jarenlang onder controle worden gehouden, terwijl andere typen vaak volledig te genezen zijn. Patiënten met bepaalde typen indolent NHL kunnen echter in de loop van de tijd een agressieve vorm van NHL ontwikkelen.

Voor informatie over de overleving van verschillende typen lymfomen, zie NKR cijfers van het IKNL.


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D. de Jong (VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam (VU Medisch Centrum Amsterdam))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)