Zorguitgaven non-hodgkinlymfomen naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven non-hodgkinlymfomen naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes C82-C86, C88

Zorguitgaven voor non-hodgkinlymfomen 207 miljoen in 2019

In 2019 zijn de uitgaven aan de zorg voor non-hodgkinlymfomen geraamd op 207 miljoen euro. Dat komt overeen met 0,21% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland en 3,2% van de totale zorguitgaven die gemaakt worden voor nieuwvormingen. Ruim 90% van de uitgaven voor non-hodgkinlymfomen werd besteed aan ziekenhuiszorg (187,2 miljoen euro).


Zorguitgaven non-hodgkinlymfomen naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven non-hodgkinlymfomen naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes C82-C86, C88

Meeste zorguitgaven naar mannen

Van alle zorguitgaven voor non-hodgkinlymfomen in 2019 ging 62% naar de zorg voor mannen en 38% naar de zorg voor vrouwen. De meeste zorguitgaven worden gemaakt in de leeftijdscategorie 55 tot en met 74 jaar. In 2019 bedroegen de uitgaven aan de zorg voor non-hodgkinlymfomen 207 miljoen euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)