Meeste gevallen van non-hodgkinlymfomen in regio Flevoland en Zuid-Holland Zuid

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van non-hodgkinlymfomen per 10.000 inwoners. In de regio's Flevoland en Zuid-Holland Zuid is het aantal nieuwe gevallen relatief het grootst. In de periode 2016-2019 zijn er 10.281 nieuwe gevallen van non-hodgkinlymfomen geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 1,5 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer (RIVM)