Geen georganiseerde preventie van non-hodgkinlymfomen

Er zijn geen specifieke georganiseerde activiteiten om het ontstaan van non-hodgkinlymfomen (NHL Non-Hodgkin lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen)) te voorkomen. Over factoren die een rol spelen bij het ontstaan van NHL is weinig bekend. Dit biedt geen aangrijpingspunten voor preventie.

  • D. de Jong (VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam (VU Medisch Centrum Amsterdam))
  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))