In het kort

  • Ongeveer 5.300 nieuwe gevallen van non-hodgkinlymfoom in 2023

  • Jaarlijks overlijden ongeveer 1.300 mensen aan non-hogkinlymfomen

  • Aantal nieuwe gevallen hoog in vergelijking met andere EU-landen

  • Zorguitgaven geschat op 207 miljoen euro in 2019

  • Bijna 5.900  ziekenhuisopnamen voor non-hodgkinlymfomen in 2020