Dementie duurste aandoening

In 2019 werd in Nederland 97 miljard euro aan de gezondheidszorg uitgegeven. Per inwoner is dat 5.600 euro. Van de zorguitgaven kon in de Kosten van Ziektenstudie ruim 78,6 miljard euro (81,2%) aan een aandoening of diagnosegroep worden toegewezen. Voor 18,2 miljard euro ontbrak voldoende informatie om een toewijzing naar een diagnosegroep te doen. De top drie van de aandoeningen die in 2019 een groot beroep deden op de zorguitgaven, wordt gevormd door dementie (10,3 miljard euro, 10,6% van de totale zorguitgaven), verstandelijke beperkingen, inclusief Downsyndroom (9,6 miljard euro, 9,9%) en gebitsafwijkingen (4,2 miljard, 4,3%). Psychische stoornissen vormden in 2019 met 28,4 miljard euro (29,3% van de totale zorguitgaven) de duurste diagnosegroep (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-hoofdgroep). Dementie en verstandelijke beperkingen (inclusief Downsyndroom) zijn veruit de duurste aandoeningen binnen deze diagnosegroep. De zorguitgaven voor psychische stoornissen, met uitzondering van dementie en verstandelijke beperkingen, bedroeg 8,5 miljard euro (8,7% van de totale uitgaven). De zorguitgaven voor psychische stoornissen zijn zo hoog omdat veel psychische stoornissen chronisch van aard zijn en vaak gepaard gaan met langdurige perioden met intramurale zorg. De zorguitgaven voor ziekten van het spijsverteringsstelsel waren 6,8 miljard euro (7,0%) en die voor ziekten van het hartvaatstelsel 6,8 miljard euro (7,0%).

  Tabel: Ranglijst aandoeningen op basis van zorguitgaven 2019

  Rangnummer Aandoening Uitgaven in 2019 (x miljoen)
  1 Dementie 10.309
  2 Verstandelijke beperking, inclusief syndroom van Down 9.638
  3 Gebitsafwijkingen incl. tandeloosheid 4.155
  4 Coronaire hartziekten 1.439
  5 Schizofrenie 1.421
  6 Beroerte 1.361
  7 Diabetes mellitus inclusief diabetische complicaties 1.308
  8 Weke delen reuma 1.193
  9 Aandoeningen gerelateerd aan alcohol en drugs 1.091
  10 Depressieve stoornissen 1.041
  11 Oor- en gehooraandoeningen 985
  12 Refractie- en accommodatiestoornissen 956
  13 Nek- en rugklachten 905
  14 Hartritmestoornissen 837
  15 Persoonlijkheidsstoornissen 820
  16 Borstkanker 813
  17 Nierfalen 805
  18 COPD 753
  19 Longkanker 737
  20 Perifeer arterieel vaatlijden 701
  21 Angst-, dwang- en stressstoornissen 648
  22 Zwangerschap 629
  23 Heupfractuur 607
  24 Longontsteking 584
  25 Dikkedarmkanker 558
  26 Hartfalen 527
  27 Ziekten van bloed en bloedvormende organen 512
  28 Knie-artrose 495
  29 Heupartrose 446
  30 Astma 444
  31 Bevalling 435
  32 Ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen 407
  33 Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 403
  34 Hypertensie 387
  35 Inflammatoire darmziekten 373
  36 Acute nier- en urineweginfecties 370
  37 Acute bovenste luchtweginfecties 365
  38 Prostaatkanker 350
  39 Cataract 328
  40 Kraambed 312

   • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
   • S. Gouwens (RIVM)
   • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
   • A. van der Meer (RIVM)
   • G.J. Kommer (RIVM)