Soa-consulten naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consulten Centra Seksuele Gezondheid naar leeftijd 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Centra Seksuele Gezondheid

  • MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) = Mannen die seks hebben met mannen

Bijna 151.000 soa-consulten bij Centra Seksuele Gezondheid

In 2019 zijn 150.782 consulten uitgevoerd bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)) in Nederland. Van de 150.782 consulten waren er 654 consulten bij transgender personen en 25 waarvan het geslacht onbekend is. In 19,0% van de consulten werd een of meer soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen) gevonden, met chlamydia als meest gediagnosticeerde soa (Staritsky et al. 2021Staritsky, L. E., Visser, M., van Aar, F., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Wees, D. A., Kusters, J.M.A., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Götz, H. M., Nielen, M.M.J., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020, Bilthoven (2021)). Van 24.153 (16%) consulten is geen informatie beschikbaar in de nationale database omdat de cliënt bezwaar maakte tegen het delen van consultgegevens met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor surveillancedoeleinden (voor meer informatie, zie: Methoden).

 

Heteromannen

MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen)

Vrouwen

Totaal

Aantal testen

24.782

46.649

54.687

126.629

Positieve testen (n)

4.954

9.892

9.192

24.122

Positieve testen (%)

20,0

21,2

16,8

19,0

Naar schatting 334.700 soa-gerelateerde consulten bij de huisarts

Het totale aantal soa-gerelateerde (infecties en ‘angst voor soa’) episodes dat bij de huisarts werd geregistreerd in 2018 is ruim het dubbele van het aantal bij de Centra Seksuele Gezondheid, met naar schatting 334.700 episodes (19,5 per 1.000 personen) (Staritsky et al. 2021Staritsky, L. E., Visser, M., van Aar, F., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Wees, D. A., Kusters, J.M.A., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Götz, H. M., Nielen, M.M.J., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020, Bilthoven (2021)).  

Meer informatie


Trend soa-diagnosen

Sla de grafiek Aantal testen en positieve testen soa Centra Seksuele Gezondheid 2010-2019 over en ga naar de datatabel
  • MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) = Mannen die seks hebben met mannen
  • Absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave

Percentage soa-diagnosen bij Centra Seksuele gezondheid stijgt

Het percentage bezoekers waarbij één of meer soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen) werd gevonden, is gestegen over de tijd: van 13,6% in 2010 naar 19,0% in 2019. Chlamydia blijft de meest voorkomende soa onder heteroseksuelen. Onder mannen die seks hebben met mannen (MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen)) werd vaker gonorroe dan chlamydia gevonden. Het aantal consulten bij CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)'s is sinds 2010 gestegen van 104.868 naar 150.782 consulten in 2019. Het aantal consulten is vrijwel gelijk aan 2018 (-0,9%). Het aantal consulten nam ten opzichte van 2018 toe onder MSM (+10,1%) en nam af onder vrouwen (-4,7%) en heteroseksuele mannen (-11,3%) (Staritsky et al. 2021Staritsky, L. E., Visser, M., van Aar, F., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Wees, D. A., Kusters, J.M.A., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Götz, H. M., Nielen, M.M.J., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020, Bilthoven (2021)).

Naar schatting 334.700 soa-gerelateerde consulten bij de huisarts

Het totale aantal soa-gerelateerde (infecties en ‘angst voor soa’) episodes dat bij de huisarts werd geregistreerd in 2018 is ruim het dubbele van het aantal bij de Centra Seksuele Gezondheid, met naar schatting 334.700 episodes (19,5 per 1.000 personen). Dit is een toename ten opzichte van 2017 (307.400 episodes) en 2016 (281.300 episodes). Het aantal soa-gerelateerde episodes per 1.000 inwoners steeg voornamelijk bij personen ouder dan 25 (16,9 in 2016;18,5 in 2017 en 20,0 in 2018) (Staritsky et al. 2021Staritsky, L. E., Visser, M., van Aar, F., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Wees, D. A., Kusters, J.M.A., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Götz, H. M., Nielen, M.M.J., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020, Bilthoven (2021)).

Meer informatie

  • M. Visser (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)