Diagnoses genitale herpes vooral bij de huisarts gesteld

Veruit het grootste deel van de diagnoses van genitale herpes wordt gesteld bij de huisarts. In 2021 waren er naar schatting 27.300 diagnoses van genitale herpes (27.500 in 2020). Huisartsen rapporteerden genitale herpes vaker bij vrouwen (74% van alle gevallen) dan bij mannen. In 2022 was het aantal diagnoses van genitale herpes bij de CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)’s 601 (482 in 2021) (Kayaert et al. 2023Kayaert, L., Sarink, D., Visser, M., van Wees, D.A., Willemstein, I.J.M., Op de Coul, E.L.M., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Kusters, J.M.A., van Aar, F., Götz, H.M., Vanhommerig, J.W., van Sighem, A.I., van Benthem, B.H.B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2022, Bilthoven (2023)).


  • M. Visser (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)