Percentage met genitale wratten Centra Seksuele Gezondheid 2019

Sla de grafiek Genitale wratten Centra Seksuele Gezondheid 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Centra Seksuele Gezondheid

  • MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) = mannen die seks hebben met mannen

In 2019 928 diagnosen van genitale wratten

In 2019 werden in Nederland 928 gevallen van genitale wratten gediagnosticeerd (gebaseerd op geregistreerde consulten) bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)). De vindpercentages zijn het hoogst bij heteroseksuele mannen (Staritsky et al. 2021Staritsky, L. E., Visser, M., van Aar, F., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Wees, D. A., Kusters, J.M.A., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Götz, H. M., Nielen, M.M.J., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020, Bilthoven (2021)).

 

Heteromannen

MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen)

Vrouwen

Aantal consulten

24.782

46.649

54.687

Aantal  met genitale wratten

374

212

342

Percentage met wratten

1,5

0,5

0,6

 

Huisarts diagnosticeerde 44.700 genitale wratten in 2018

Huisartsen stelden in 2018 naar schatting bij 44.700 personen genitale wratten vast (2,6 per 1.000 personen). Genitale wratten komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen (2,9 per 1.000 mannen; 2,0 per 1.000 vrouwen) (Staritsky et al. 2021Staritsky, L. E., Visser, M., van Aar, F., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Wees, D. A., Kusters, J.M.A., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Götz, H. M., Nielen, M.M.J., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020, Bilthoven (2021)).

Meer informatie


Trend genitale wratten diagnosen

Sla de grafiek Positieve testen genitale wratten 2010-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Centra Seksuele Gezondheid (CSG)

  • MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) = mannen die seks hebben met mannen
  • Absoluut aantal testen zichtbaar in de tabelweergave

Zo'n 928 diagnosen van genitale wratten in 2019

In 2019 werden in Nederland 928 gevallen van genitale wratten gediagnosticeerd (gebaseerd op geregistreerde consulten) bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)). De vindpercentages zijn het hoogst bij heteroseksuele mannen. Bij vrouwen en MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) is het vindpercentage sinds 2009 gedaald. Voor heteroseksuele mannen is het vindpercentage vanaf 2013 stabiel tot 2018.Het laatste jaar is het percentage voor heteroseksuele mannen gedaald van 2,0 naar 1,5% (Slurink et al. 2019Slurink, I. A. L., van Aar, F., Heijne, J. C. M., van Wees, D.A., Hoenderboom, B. M., Visser, M., den Daas, C., Woestenberg, P. J., Götz, H. M., Nielen, M., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Op de Coul, E. L. M., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018, Bilthoven (2019)).

Huisarts diagnosticeerde 44.700 genitale wratten in 2018

Huisartsen stelden in 2018 naar schatting bij 44.700 personen genitale wratten vast (2,6 per 1.000 personen). Genitale wratten komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen (2,9 per 1.000 mannen; 2,0 per 1.000 vrouwen). Dit aantal is iets gestegen ten opzichte van 2017 (42.000 episoden). Het geschatte aantal diagnosen van genitale wratten was stabiel tussen 2012 en 2016 (Slurink et al. 2019Slurink, I. A. L., van Aar, F., Heijne, J. C. M., van Wees, D.A., Hoenderboom, B. M., Visser, M., den Daas, C., Woestenberg, P. J., Götz, H. M., Nielen, M., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Op de Coul, E. L. M., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018, Bilthoven (2019)).

Meer informatie

  • M. Visser (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)