Diagnoses genitale wratten vooral bij de huisarts gesteld

Veruit het grootste deel van de diagnoses van genitale wratten wordt gesteld bij de huisarts. In 2021 waren er naar schatting 47.500 diagnoses van genitale wratten (45.400 in 2020) . Huisartsen rapporteerden genitale wratten vaker bij mannen (61% van alle gevallen) dan bij vrouwen. In 2022 was het aantal diagnoses van genitale wratten bij de CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)’s 787 (812 in 2021) (Kayaert et al. 2023Kayaert, L., Sarink, D., Visser, M., van Wees, D.A., Willemstein, I.J.M., Op de Coul, E.L.M., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Kusters, J.M.A., van Aar, F., Götz, H.M., Vanhommerig, J.W., van Sighem, A.I., van Benthem, B.H.B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2022, Bilthoven (2023)).


  • M. Visser (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)