Acht GGD'en coördineren aanvullende seksuele gezondheidszorg

In Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg-regeling (Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg-regeling)). Vrijwel elke GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) heeft een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)). Die centra samen vormen een landelijk dekkend netwerk. In enkele gevallen vindt de uitvoering van de zorg plaats in samenwerking met lokale partners, zoals ziekenhuizen.

Bovendien is de zorg binnen de CSG’s aanvullend op de collectieve preventie op seksuele gezondheid uitgevoerd door de GGD’en. De zorg binnen de CSG’s is gericht op hoogrisico groepen voor soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen) en mensen met problemen op gebied van seksuele gezondheid. Daarnaast kunnen ook slachtoffers van seksueel geweld hier terecht.

Spreekuur voor jongeren

Voor jongeren tot 25 jaar bestaat daarnaast de mogelijkheid voor gratis seksualiteitshulpverlening (Sense spreekuren). Veel vragen tijdens deze spreekuren gaan over een passende vorm van anticonceptie of normaliteitsvragen betreffende seksualiteit.

PREP pilot

Sinds augustus 2019 kunnen mannen die seks hebben met mannen (MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen)) met een verhoogd risico op hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus)) bij de CSG’s terecht om Pre-expositie profylaxe (PREP) te krijgen en de zorg die daarbij hoort (periodiek testen op soa en hiv en nierfunctietesten). Hiervoor mogen CSG’s binnen de subbsidieregeling PrEP Nationaal Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) pilot programma gestart bij de Centra Sexuele Gezondheid voor personen die een hoog risico lopen op een hiv-infectie. (Nationaal Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) pilot programma gestart bij de Centra Sexuele Gezondheid voor personen die een hoog risico lopen op een hiv-infectie.) maximaal 8500 MSM helpen; de pilot duurt 5 jaar. Bij de PREP verstrekking geldt een eigen bijdrage van €7,50 per 30 pillen. Vanaf augustus 2024 wordt de PREP verstrekking binnen de Centra Seksuele gezondheid (CSG’s) van de GGD’en bestendigd. Het maximale aantal cliënten komt hierbij te vervallen en in aanmerking komen naast hoogrisico MSM ook andere personen met een hoog risico op hiv.  Bovendien wordt PREP op recept verstrekt, dat betekent dat de kosten voor PREP voor de gebruiker zijn. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)) coördineert deze subsidieverlening en zorgt voor monitoring binnen de pilot.

Seksuele Gezondheidsregio Coördinerende GGD
Regio Noordelijk Zuid-Holland GGD Haaglanden
Regio Noord-Holland Flevoland GGD Amsterdam
Regio Utrecht GGD regio Utrecht
Regio Zeeland en Brabant GGD Hart voor Brabant
Regio Oost GGD Gelderland-Zuid
Regio Zuidelijk Zuid-Holland GGD Rotterdam-Rijnmond
Regio Limburg GGD Zuid-Limburg
Regio Noord GGD-Groningen

  • S. David (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)