Diagnosen syfilis naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Positieve syfilistesten bij MSM Centra Seksuele Gezondheid 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Centra Seksuele Gezondheid

  • MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) = Mannen die seks hebben met mannen

Ruim 1.400 nieuwe gevallen van syfilis in 2019

In 2019 zijn 1.430 infectieuze syfilis diagnosen vastgesteld door de Centra Seksuele Gezondheid (CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)’s). Syfilis werd voornamelijk vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen (MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen)), namelijk 96,4% van alle syfilisgevallen. Van deze diagnoses zijn er 239 (16,7%) niet vastgelegd in de database van de Centra Seksuele Gezondheid. Het aantal infectieuze syfilis infecties en het vindpercentage is erg laag bij heteroseksuele mannen en vrouwen en daarom niet in de figuur naar leeftijd opgenomen (Staritsky et al. 2021Staritsky, L. E., Visser, M., van Aar, F., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Wees, D. A., Kusters, J.M.A., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Götz, H. M., Nielen, M.M.J., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020, Bilthoven (2021)).

 

Heteromannen

MSM

Vrouwen

Aantal testen

13.607

54.346

24.903

Positieve testen (n)

35

1.378

17

Positieve testen (%)

0,26

2,54

0,07

Exacte aantal nieuwe gevallen niet bekend

Het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van syfilis is niet exact bekend, omdat syfilis sinds 1999 niet meer aangifteplichtig is. Het aantal syfilisdiagnosen gesteld door de huisarts is zeer klein waardoor geen betrouwbare schatting gemaakt kan worden.

Meer informatie


Aantal testen en positieve testen syfilis 2019-2019

Sla de grafiek Aantal testen en positieve testen syfilis 2019-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Centra Seksuele Gezondheid

  • MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) = mannen die seks hebben met mannen
  • Absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave

Vanaf 2016 een lichte daling onder MSM

In 2019 was het aantal syfilis-diagnoses bij de CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.) toegenomen met 16,8% ten opzichte van 2018 (1.430 versus 1.224). Daarvan is 96,4% bij MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) vastgesteld. Dit percentage daalde na een jarenlange stijging licht, van 2,9% in 2016 naar 2,5% in 2019. Het percentage vrouwen en heteroseksuele mannen met de infectie bleef in 2019 zeer laag, respectievelijk 0,07 en 0,26% (Staritsky et al. 2020Staritsky, L. E., van Aar, F., Visser, M., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Götz, H. M., Nielen, M., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2019, Bilthoven (2020)).

Exacte aantal nieuwe gevallen niet bekend

Het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van syfilis is niet exact bekend, omdat syfilis sinds 1999 niet meer aangifteplichtig is. Het aantal syfilisdiagnosen gesteld door de huisarts is zeer klein waardoor geen betrouwbare schatting gemaakt kan worden.

Meer informatie