Bij de CSG's 144 nieuwe hiv-infecties in 2022

In 2022 zijn er in totaal 144 hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infecties vastgesteld bij de Centra Seksuele Gezondheid. Bij CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)’s kunnen mensen met een grotere kans op soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen), zich gratis laten testen. Sinds augustus 2019 bieden deze centra ook zorg aan mannen die seks hebben met mannen (MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen)) die een geneesmiddel krijgen dat hiv voorkomt (Pre-Expositie Profylaxe, PrEP Nationaal Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) pilot programma gestart bij de Centra Sexuele Gezondheid voor personen die een hoog risico lopen op een hiv-infectie. (Nationaal Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) pilot programma gestart bij de Centra Sexuele Gezondheid voor personen die een hoog risico lopen op een hiv-infectie.)). Deze groep wordt elke drie maanden getest op soa (MSM-PrEP pilot). De overige MSM-consulten vallen onder ASG Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg-regeling (Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg-regeling)-regeling en worden MSM–ASG genoemd (Kayaert et al. 2023Kayaert, L., Sarink, D., Visser, M., van Wees, D.A., Willemstein, I.J.M., Op de Coul, E.L.M., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Kusters, J.M.A., van Aar, F., Götz, H.M., Vanhommerig, J.W., van Sighem, A.I., van Benthem, B.H.B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2022, Bilthoven (2023)).

  Vrouwen Heteromannen MSM-ASG MSM-PrEP Gender-diversen
Aantal testen 22.740 11.747 38.557 27.648 1.510
Positieve testen (n) 11 8 103 10 12
Positieve testen (%) 0,05 0,07 0,3 0,04 0,8

Positieve testen hiv 2013-2022

Sla de grafiek Aantal consulten en positieve hivtesten Centra Seksuele Gezondheid 2013-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Centra Seksuele Gezondheid

  • MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) = Mannen die seks hebben met mannen
  • MSM–PrEP Nationaal Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) pilot programma gestart bij de Centra Sexuele Gezondheid voor personen die een hoog risico lopen op een hiv-infectie. (Nationaal Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) pilot programma gestart bij de Centra Sexuele Gezondheid voor personen die een hoog risico lopen op een hiv-infectie.) pilot zijn niet meegenomen. MSM in de PrEP pilot worden elke drie maanden getest op soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen). Hierdoor is het vindpercentage van deze groep niet vergelijkbaar met de vindpercentages bij consulten in de ASG Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg-regeling (Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg-regeling) regeling.
  • Het aantal genderdiverse personen is laag, daarom is deze groep niet meegenomen.

Daling positieve testen hiv bij MSM

Het aantal positieve testen binnen Centra Seksuele Gezondheid (CSG Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. (Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.)) bij MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen)-ASG Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg-regeling (Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg-regeling) is afgenomen van 1,4% in 2013 naar 0,3% in 2022. Bij vrouwen en heteromannen is het percentage positieve hivtesten de afgelopen jaren vrijwel stabiel. Ten opzichte van 2021 is het aantal testen voor elke groep toegenomen (Kayaert et al. 2023Kayaert, L., Sarink, D., Visser, M., van Wees, D.A., Willemstein, I.J.M., Op de Coul, E.L.M., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Kusters, J.M.A., van Aar, F., Götz, H.M., Vanhommerig, J.W., van Sighem, A.I., van Benthem, B.H.B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2022, Bilthoven (2023)).

Vanwege COVID-19 zijn in 2020 en 2021 minder mensen getest bij de CSG's. Alleen mensen met het hoogste risico werden getest. Dit resulteerde in een lager aantal consulten en een hoger vindpercentage in 2020 en 2021.


Bijna 1.000 nieuwe patiënten met hiv aangemeld voor zorg in 2022

In 2022 zijn 997 nieuwe hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-patiënten aangemeld voor zorg bij hiv-behandelcentra volgens stichting hiv monitoring (SHM) (794 in 2021). Van hen waren 344 personen ook gediagnosticeerd in 2022 (dit was 325 in 2021), dit aantal kan nog oplopen door rapportagevertraging. Het aandeel van nieuwe hiv-diagnoses onder MSM Mannen die seks hebben met mannen (Mannen die seks hebben met mannen) was 57% in 2022. 
In totaal zijn  22.052 personen die bekend zijn met hiv onder behandeling (Kayaert et al. 2023Kayaert, L., Sarink, D., Visser, M., van Wees, D.A., Willemstein, I.J.M., Op de Coul, E.L.M., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Kusters, J.M.A., van Aar, F., Götz, H.M., Vanhommerig, J.W., van Sighem, A.I., van Benthem, B.H.B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2022, Bilthoven (2023)).


  • E.L.M. Op de Coul (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. Visser (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)