Tabel: Bronnen bij de cijfers over soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Osiris Incidentie van hepatitis B Nederlandse bevolking  Osiris

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Incidentie en prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van soa Nederlandse bevolking NZR
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation

Positieve testuitslagen: bij chlamydia, gonorroe, syfilis en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus)); aantal gediagnosticeerde gevallen ten opzichte van het aantal consulten: herpes genitalis en genitale wratten

Nederlandse bevolking

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation

Landelijke database Stichting HIV Monitoring

Incidentie en prevalentieprevalentie van hiv en aids Acquired Immune Deficiency Syndrome (Acquired Immune Deficiency Syndrome).

Nederlandse bevolking

Landelijke database Stichting HIV Monitoring
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek Aantal sterfgevallen Nederlandse bevolking

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Landelijke Medische Registratie (LMR)

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. ), gemiddelde opnameduur, dagopnamen
 

Nederlandse bevolking LMR
Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor soa Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database