In 2019 van acute hepatitis B 108 meldingen 

In 2019 meldden de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en in totaal 108 acute hepatitis B gevallen. De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van acute hepatitis B is 0,6 per 100.000 personen. Ten opzichte van 2018 (104 meldingen) is het aantal ongeveer gelijk gebleven. Acute hepatitis B werd in 2019 vaker vastgesteld bij mannen dan bij vrouwen. Bij mannen was de incidentie 0,9 per 100.000 inwoners, bij vrouwen 0,3 per 100.000 inwoners (Staritsky et al. 2021Staritsky, L. E., Visser, M., van Aar, F., Op de Coul, E. L. M., Heijne, J. C. M., Wees, D. A., Kusters, J.M.A., Alexiou, Z.W., de Vries, A., Götz, H. M., Nielen, M.M.J., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020, Bilthoven (2021)).

Sinds 2004 afname incidentie bij mannen

Tussen 2003 en 2019 is het aantal acute hepatitis B-meldingen bij mannen afgenomen (van 3,1 naar 0,9 per 100.000). Dit heeft vooral te maken met een daling in besmetting door homo- of  iseksueel contact. Van 1970 tot 1981 steeg het aantal meldingen van acute hepatitis B sterk, van minder dan honderd tot enkele honderden gevallen per jaar. Vanaf 1981 is het aantal meldingen sterk afgenomen. Deze afname is deels te verklaren door verandering in seksueel gedrag ten gevolge van de aidsepidemie en door het in 1982 beschikbaar komen van een effectief vaccin (Slurink et al. 2019Slurink, I. A. L., van Aar, F., Heijne, J. C. M., van Wees, D.A., Hoenderboom, B. M., Visser, M., den Daas, C., Woestenberg, P. J., Götz, H. M., Nielen, M., van Sighem, A. I., van Benthem, B. H. B., Op de Coul, E. L. M., Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018, Bilthoven (2019)).

Meer informatie

  • M. Visser (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)