Tabel: Bronnen bij de cijfers over vroeggeboorte en een laag geboortegewicht

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Perinatale registratie

  • Vroeggeboorte
  • Geboortegewicht
  • Laag geboortegewicht voor duur van de zwangerschap
  • Combinatie van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (= Big 2)

 

Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap

 

 

Perinatale registratie
  • Foetale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht
  • Neonatale sterfte Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Als afzonderlijke maat, wordt deze sterftemaat uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. Wanneer neonatale sterfte als onderdeel van perinatale sterfte wordt weergegeven, wordt deze uitgedrukt per 1.000 levend- en… (Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Als afzonderlijke maat, wordt deze sterftemaat uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. Wanneer neonatale sterfte als onderdeel van perinatale sterfte wordt weergegeven, wordt deze uitgedrukt per 1.000 levend- en…) naar zwangerschapsduur of geboortegewicht
  • NICU Neonatale intensive care unit (Neonatale intensive care unit) opnamen naar zwangerschapsduur of geboortegewicht
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

Euro-Peristat

  • Vroeggeboorte
  • Geboortegewicht onder de 2500 gram

Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Ziekenhuisopname bij vroeggeboorte en laag geboortegewicht