Tabel: Bronnen bij de cijfers over vroeggeboorte en een laag geboortegewicht

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Perinatale registratie

Vroeggeboorte, geboortegewicht, laag geboortegewicht voor duur van de zwangerschap, foetale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, neonatale sterfte Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. (Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen.) naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, NICU Neonatale intensive care unit (Neonatale intensive care unit) opnamen naar zwangerschapsduur of geboortegewicht

 

Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

 

 

Perinatale registratie Combinatie van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (= Big 2) Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap

Euro-Peristat

Vroeggeboorte, geboortegewicht onder de 2500 gram

Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Ziekenhuisopname bij vroeggeboorte en laag geboortegewicht