Vroeggeborenen gemiddeld 17 dagen op een NICU

Kinderen die voor de 37e zwangerschapsweek worden geboren liggen gemiddeld 17 dagen op een NICU Neonatale intensive care unit (Neonatale intensive care unit). De opnameduur kan variëren van 1 dag tot meerdere weken en eindigt met ontslag of overlijden. Te vroeg geboren kinderen geboren na 25 weken zwangerschap worden actief behandeld. Kinderen die tussen 24 en 25 weken zwangerschap geboren worden, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook behandeld worden. Kinderen geboren vóór 24 weken worden niet actief behandeld. Dit verklaart het kleine aantal opgenomen kinderen en hun korte opnameduur. Vanaf 24 weken geldt hoe korter de zwangerschapsduur, hoe langer kinderen op de NICU liggen. Ongeveer 34% van alle kinderen die in 2018 op de NICU waren opgenomen, was geboren vóór de 32e zwangerschapsweek. Bij hen was de gemiddelde opnameduur bijna 23 dagen. Kinderen jonger dan 28 weken maken 10% uit van de opgenomen kinderen met een gemiddelde opnameduur van 41 dagen. Bij kinderen geboren tussen de 32 en 37 weken zwangerschap (24% van de opgenomen kinderen) was de gemiddelde opnameduur (7 dagen) aanmerkelijk lager.

Merendeel NICU-opnamedagen door kleine groep te vroeg geboren kinderen

Hoewel kinderen geboren vóór de 32ste zwangerschapsweek 1% van alle levend geboren kinderen uitmaken en kinderen geboren vóór de 28ste zwangerschapsweek 0,4%, zijn zij verantwoordelijk voor respectievelijk 64% en 35% van alle NICU-opnamedagen. Kinderen geboren na 37 weken (93% van alle levend geboren kinderen) verbruikten 15% van de NICU-opnamedagen.

Tabel: Aantal opnamedagen op een NICU naar zwangerschapsduur in 2018
Zwangerschapsduur Levendgeborenen Kinderen opgenomen op NICU Opnamedagen NICU
  Aantal Aantal Percentage Totaal Gemiddelde per kind
<24.0 weken 139 2 1,4 3 2
24.0-25.6 weken 205 171 83,4 8.094 47
26.0-27.6 weken 281 259 92,2 9.822 38
28.0-29.6 weken 429 396 92,3 8.723 22
30.0-31.6 weken 649 575 88,6 5.791 10
32.0-36.6 wk 9.157 976 10,7 7.296 7
≥ 37.0 weken 150.297 1.382 0,9 7.624 6
Totaal 161.624 4.120 2,5 51.001 12

Bron: Perined

  • Zwangerschapsduur wordt genoteerd door middel van het aantal weken en dagen, gescheiden door een punt. Een zwangerschapsduur van 30.6 betekent bijvoorbeeld een zwangerschapsduur van 30 weken en 6 dagen. 

Kinderen met laag geboortegewicht gemiddeld 17 dagen op een NICU

Kinderen die met een geboortegewicht van minder dan 2500 gram worden geboren liggen gemiddeld 17 dagen op een NICU. Vanaf 500 gram geldt hoe lager het gewicht, hoe langer kinderen op de NICU liggen. Ongeveer 58% van alle kinderen die in 2018 op de NICU waren opgenomen, had een geboortegewicht onder de 2500 gram en 30% onder de 1500 gram. Bij kinderen onder 1500 gram was de gemiddelde opnameduur bijna 26 dagen. Bij kinderen met een gewicht tussen de 1500 en 2500 gram was de gemiddelde opnameduur (8 dagen) aanmerkelijk lager. Het merendeel van deze kinderen (ongeveer twee derde) is te vroeg geboren (vóór 37 weken) en weegt daarom minder dan 2500 gram. Kinderen met een geboortegewicht minder dan 500 gram zijn meestal geboren vóór 24 weken. Zij worden niet actief behandeld. Dit verklaart het kleine aantal opgenomen kinderen en hun korte opnameduur. 

Tabel: Aantal opnamedagen op een NICU naar geboortegewicht in 2018
Geboortegewicht Levendgeborenen Kinderen opgenomen op NICU Opnamedagen NICU
  Aantal Aantal Percentage Totaal Gemiddelde per kind
< 500 gram 78 15 19,2 595 40
500-999 gram 582 480 82,5 18.796 39
1000-1499 gram 871 746 85,6 12.493 17
1500-1999 gram 1.921 728 37,9 6.386 9
2000-2499 gram 5.937 419 7,1 3.287 8
2500-3999 gram 131.209 1.506 1,1 8.518 6
≥ 4000 gram 20.603 195 0,9 863 4
Totaal 161.201 4.120 2,6 51.001 12

Bron: Perined

Merendeel NICU-opnamedagen door kleine groep te lichte kinderen

Hoewel kinderen geboren lichter dan 1500 gram minder dan 1% van alle levend geboren kinderen uitmaken en kinderen lichter dan 2500 gram minder dan 6% zijn zij verantwoordelijk voor respectievelijk 63% en 81% van alle NICU-opnamedagen. Kinderen met een gewicht van 2500 gram of zwaarder (ruim 94% van alle levend geboren kinderen) verbruikten ruim 18% van de NICU-opnamedagen (PERINED).


  • A.J.M. Waelput (Erasmus MC)
  • M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)