Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker

Sla de grafiek Trend relatieve vijfjaarsoverleving bij borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron: NKR

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C50
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Relatieve vijfjaarsoverleving borstkanker gestegen

De relatieve vijfjaarsoverleving is gestegen van 78,1% voor vrouwen die in de periode 1991-1995 zijn gediagnosticeerd met borstkanker tot 88,3% voor patiënten die in de periode 2011-2015 zijn gediagnosticeerd. Overigens blijft bij vrouwen met borstkanker ook meer dan 15 jaar na de diagnose de sterftekans groter dan in de algemene bevolking en kan men dan nog niet van genezing spreken (Janssen-Heijnen et al. 2014Janssen-Heijnen, M. L. G., van Steenbergen, L. N., Voogd, AC., Tjan-Heijnen, V. C. G., Nijhuis, P. H., Poortmans, P. M., van Spronsen, D. J., Coebergh, J. W. W., Small but significant excess mortality compared with the general population for long-term survivors of breast cancer in the Netherlands. (2014)).

Overleving borstkanker neemt al toe sinds halverwege vorige eeuw

De overleving bij borstkanker neemt al decennia lang toe. Zo is de relatieve tienjaarsoverleving toegenomen van ruim 30% in de periode 1955-1969 tot ruim 70% in de periode 2000-2002 (IKZ 2005IKZ, Van meten naar weten; 50 jaar kankerregistratie, Eindhoven (2005)Louwman et al. 2008Louwman, W. J., Voogd, AC., van Dijck, J. J. A. A. M., Nieuwenhuijzen, G. A. P., Ribot, J., Pruijt, J. F. M., Coebergh, J. W. W., On the rising trends of incidence and prognosis for breast cancer patients diagnosed 1975-2004: a long-term population-based study in southeastern Netherlands. (2008)). Uit landelijke cijfers blijkt dat de relatieve tienjaarsoverleving 77% bedroeg voor patiënten die in de periode 2004-2007 zijn gediagnosticeerd met borstkanker.


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.C. Voogd (UM, Maastricht University)
  • M. Rodriguez, red. (RIVM)