Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker_1991-2020

Sla de grafiek Trend relatieve vijfjaarsoverleving borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

  • ICD-O-code C50 (invasief mammacarcinoom)
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
  • Meer cijfers over overleving per kankersoort zijn te vinden op NKR Cijfers.

Overleving borstkanker toegenomen

De overleving van vrouwen met borstkanker is toegenomen. Van de vrouwen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met borstkanker was 78% na vijf jaar nog in leven. Van de vrouwen die in de periode 2016-2020 werden gediagnosticeerd met borstkanker was 89% na vijf jaar nog in leven.  De toename van de overleving is voornamelijk toe te schrijven aan eerdere detectie en verbeterde behandelmogelijkheden (IKNL 2022IKNL, Kanker in Nederland (2022)).

Overleving borstkanker neemt al toe sinds halverwege vorige eeuw

De overleving bij borstkanker neemt al decennia lang toe. Zo is de relatieve tienjaarsoverleving toegenomen van ruim 30% in de periode 1955-1969 tot ruim 70% in de periode 2000-2002 (IKZ 2005IKZ, Van meten naar weten; 50 jaar kankerregistratie, Eindhoven (2005)Louwman et al. 2008Louwman, W. J., Voogd, AC., van Dijck, J. J. A. A. M., Nieuwenhuijzen, G. A. P., Ribot, J., Pruijt, J. F. M., Coebergh, J. W. W., On the rising trends of incidence and prognosis for breast cancer patients diagnosed 1975-2004: a long-term population-based study in southeastern Netherlands. (2008)). Uit landelijke cijfers blijkt dat de relatieve tienjaarsoverleving 77% bedroeg voor patiënten die in de periode 2004-2007 zijn gediagnosticeerd met borstkanker.


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))