Zorguitgaven borstkanker naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven borstkanker naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C50

Zorguitgaven voor borstkanker 813 miljoen euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde uitgaven van zorg voor borstkanker  812,7 miljoen euro. Dat kwam overeen met 12,5% van de totale zorguitgaven voor nieuwvormingen en 0,84% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. In 2019 ging 81,8% van de zorguitgaven voor borstkanker naar ziekenhuiszorg. De openbare gezondheidszorg was verantwoordelijk voor 8,2%, deze uitgaven gingen vooral naar het bevolkingsonderzoek van borstkanker.


Zorguitgaven borstkanker naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven borstkanker naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C50

Zorguitgaven 808 miljoen euro voor vrouwen

De meeste zorguitgaven voor borstkanker (99,4%) gingen naar zorg voor vrouwen, maar er ging ook 5,3 miljoen euro (0,6%) naar mannen. De uitgaven voor borstkanker liepen op tot en met het 54ste levensjaar en maken in verband met screening en behandeling van borstkanker een grote sprong van leeftijdscategorie 45-49 naar 50-54. Vanaf leeftijd 50 tot 75 worden vrouwen iedere 2-3 jaar uitgenodigd voor het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het aantal nieuwe gevallen op het 50e levensjaar zou hierdoor enigzins verhoogd kunnen zijn, en dat verklaart eventueel deze sprong in uitgaven.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)