Borstkankerscreening leidt tot minder ingrijpende therapie

In 1989 startte het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen in de leeftijd van 50-70 jaar. In 1999 is de bovengrens van de leeftijd waarop vrouwen worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek verhoogd naar 75 jaar. Door de screening worden vaker kleinere tumoren ontdekt en wanneer tumoren worden ontdekt, zijn deze minder vaak uitgezaaid (de Munck et al. 2018 de Munck, L, Fracheboud, J, de Bock, GH., Heeten, GJ den, Siesling, SS., Broeders, MJ. M., Is the incidence of advanced-stage breast cancer affected by whether women attend a steady-state screening program? (2018)). Dit betekent dat voor vrouwen vaker borstsparende therapie mogelijk is en hormonale therapie, chemotherapie en bestraling in aanvulling op een borstoperatie minder vaak nodig zijn (Gezondheidsraad 2014 Gezondheidsraad, Bevolkingsonderzoek naar borstkanker: verwachtingen en ontwikkelingen, Den Haag (2014)).


In 2022 nam 70,7% van uitgenodigde vrouwen deel aan bevolkingsonderzoek

In 2022 zijn 1.240.642  vrouwen uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en hebben 876.803 vrouwen (70,7%) hieraan deelgenomen. Sinds 2007 is er sprake van een afname in de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.


0,8% van deelnemers krijgt diagnose borstkanker

In 2022 zijn in totaal 870.841 screeningsonderzoeken naar borstkanker uitgevoerd. Van de gescreende vrouwen werden bijna 21.000 (2,4%) naar het ziekenhuis verwezen voor diagnostisch onderzoek. Bij 6.869 vrouwen (0,79% van de gescreende vrouwen) werd de diagnose borstkanker gesteld. Van de opgespoorde borsttumoren was 11,8% een ductaal in situ carcinoom (DCIS) en 70,2% een invasief carcinoom. Van de rest van de borsttumoren was het type onbekend.

Tabel: Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2022

  Aantal Percentage
Totaal uitgenodigd 1.240.642  
Aantal gescreend 870.841  
Aantal verwezen 20.849 2,4% van aantal gescreend
Diagnose borstkanker 6.869 32,9% van aantal verwezen
  • invasief carcinoom
4.820 70,2% van borstkanker
  • ductaal in situ carcinoom (DCIS)
812 11,8% van borstkanker

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.P.H. Koster (RIVM)