Tabel: Bronnen bij de cijfers over borstkanker

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie. (Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.)

Nederlandse bevolking (vrouwen)

IKNLNKR

Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

Overleving (percentage)

Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker

IKNLNKR

Landelijke Medische Registratie (LMR)

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur, dagopnamen met borstkanker als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking (vrouwen)

LMR

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking (vrouwen)

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor borstkanker

Nederlandse bevolking (vrouwen)
 

Kosten van Ziekten database

Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

Deelname bevolkingsonderzoek, percentages gevonden afwijkingen in bevolkingsonderzoek

Vrouwen van 50 t/m 75 jaar

Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

Bevolkingsonderzoek Nederland Deelname bevolkingsonderzoek Vrouwen van 50 t/m 75 jaar Bevolkingsonderzoek Nederland
European Cancer Information System (ECIS)

Aantal nieuwe gevallen

Europese bevolking (vrouwen)

ECIS

Eurostat

Aantal sterfgevallen

Europese bevolking (vrouwen)

Eurostat

OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECDAllemani et al. 2018Allemani, C, Matsuda, T, Di Carlo, V, Harewood, R, Matz, M, Nikšić, M, Bonaventure, A, Valkov, M, Johnson, C.J., Estève, J, Ogunbiyi, OJ., Silva, GAzevedo E, Chen, W, Eser, S, Engholm, G, Stiller, CA., Monnereau, A., Woods, RR., Visser, O, Lim, GHsiang, Aitken, J, Weir, HK., Coleman, M.P., CONCORD Working Group, Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. (2018)

Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS: