In het noorden meer borstkanker

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses invasieve borsttumoren (borstkanker) per 10.000 vrouwen. In het noorden komt borstkanker relatief vaker voor. In de periode 2016-2019 zijn er 59.067 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 17,1 van de 10.000 vrouwen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd.
Hoewel ze hier buiten beschouwing worden gelaten, komt borstkanker ook bij mannen voor. In Nederland wordt jaarlijks bij circa 125 mannen de diagnose borstkanker gesteld.

Vergelijk met andere kaart


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)