Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek borstkanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 56,8 en 85,4%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte vrouwen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten van het land. Vrouwen kunnen in een ander jaar deelnemen dan waarin zij oorspronkelijk gepland waren. Het deelnamepercentage wordt bepaald op basis van die oorspronkelijke uitnodigingsdatum. De totaalcijfers over drie opeenvolgende jaren worden getoond, omdat binnen dit tijdsbestek in iedere gemeente een screeningsmoment heeft plaatsgevonden. In 2019-2021 werden in totaal 2.290.008 vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Van deze vrouwen hebben 2.421.645 gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 73,6%. In 2020 is het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stopgezet vanwege de COVID-19-uitbraak. Als gevolg hiervan zijn er in 2020 minder vrouwen uitgenodigd dan gepland (IKNL 2022IKNL, Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2020-2021, Utrecht (2022)).

Vergelijk met andere kaart


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.P.H. Koster (RIVM)