In het kort

  • Na 2015 is het aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker sterk afgenomen

  • De kans op sterfte aan dikkedarmkanker neemt al enkele decennia af

  • Het aantal nieuwe gevallen is hoog in vergelijking met andere EU-landen

  • Kosten van de zorg  geschat op 558 miljoen euro in 2019

  • Deelnamepercentage aan bevolkingsonderzoek relatief laag in steden Randstad