Trend in Big2

Sla de grafiek Trend in Big2 2012-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Perined, 2022

  • Big2 is de combinatie van  vroeggeboorte (vóór 37 weken zwangerschapsduur) en/of een laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur.

15% van kinderen te vroeg geboren en/of met laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur

Van alle kinderen die in 2021 levend- en doodgeboren werden was 14,8% te vroeg geboren (vóór 37 weken zwangerschapsduur) en/of had een laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur. In 2012 was dit nog 16,3% (Perined 2022Perined, Perined via www.peristat.nl v2.3 geraadpleegd op 15-12-2022 , Utrecht (2022)). Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is hier gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al. 2018Hoftiezer, L, Hof, MH. P., Dijs-Elsinga, J, Hogeveen, M, Hukkelhoven, CW. P. M., van Lingen, RA., From population reference to national standard: new and improved birthweight charts (2018)Perined 2019Perined, Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding, Utrecht (2019)). Uitsluitend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer zijn meegeteld. De combinatie van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht wordt ook wel aangeduid als ‘Big2’ en is een van de indicatoren om de resultaten van het Actieprogramma Kansrijke Start te monitoren. In dit programma slaan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) de handen ineen met als doel meer kinderen een kansrijke start te geven. 


    • A.J.M. Waelput (Erasmus MC)
    • M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))