Naar inkomen en leeftijd

Sla de grafiek Jaarprevalentie COPD naar inkomen en leeftijd 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code R91, R95
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Naar inkomen en geslacht

Sla de grafiek Jaarprevalentie COPD naar geslacht en inkomen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code R91, R95
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Mensen met een lager inkomen hebben vaker COPD

Bovenstaande grafieken tonen de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. Uit de grafiek blijkt dat naarmate het inkomen hoger is, de jaarprevalentie van COPD lager is. Dat geldt voor de vier hoogste leeftijdsgroepen én voor zowel mannen als vrouwen in deze leeftijdsgroepen (niet in grafiek). COPD komt dus vaker voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. Uitzondering hierop zijn de leeftijdsgroepen 0- tot en met 14-jarigen en 15- tot en met 29-jarigen. In deze leeftijdsgroepen komt COPD weinig voor en is er nagenoeg geen verschil tussen de verschillende inkomensgroepen. 
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2022 bekend waren bij de huisarts met COPD. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2022 contact te hebben gehad met de huisarts voor COPD. De ziekteclassificatie (ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)) die huisartsen gebruiken bevat twee diagnosen die wijzen op COPD: ‘emfyseem/COPD’ (R95) en ‘chronische bronchitis/bronciëctasieën’ (R91).

 


Trend jaarprevalentie COPD naar inkomen

Sla de grafiek Trend jaarprevalentie COPD naar inkomen 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers van 2022 zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code R91, R95
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Verschillen in vóórkomen COPD tussen meeste inkomensgroepen vrijwel constant

Bovenstaande grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. COPD komt vaker voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. In de periode 2012-2022 is de jaarprevalentie van COPD in iedere inkomensgroep licht gedaald en zijn de verschillen tussen de inkomensgroepen vrijwel constant gebleven. 
De ziekteclassificatie (ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)) die huisartsen gebruiken bevat twee diagnosen die wijzen op COPD: ‘emfyseem/COPD’ (R95) en ‘chronische bronchitis/bronciëctasieën’ (R91).


 • V. Hermans, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))