Meeste inwoners met COPD in Limburg

In de periode 2022-2022 is het hoogste percentage inwoners met COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)), chronische bronchitis of longemfyseem (zelfgerapporteerd) te vinden in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Limburg Noord (7,2%) en Zuid-Limburg (5,9%). Zowel regio Limburg Noord als Zuid-Limburg scoren significant boven het landelijk gemiddelde (4,2%). In de GGD-regio IJsselland (3%) is het aandeel inwoners met chronische luchtwegklachten significant het laagst.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)