Zorguitgaven COPD naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven COPD naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J40-J44 en J47

Zorguitgaven voor COPD 753 miljoen euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) 752,9 miljoen euro. Dit maakte 0,8% uit van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland en 22,8% van de uitgaven voor alle luchtwegaandoeningen. Van de zorguitgaven voor COPD werd 33% (249 miljoen euro) uitgegeven aan ziekenhuiszorg, 28% (211 miljoen euro) aan genees- en hulpmiddelen en 24% (178 miljoen euro) aan eerstelijnszorg.


Zorguitgaven COPD naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven COPD naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J40-J44 en J47

Zorguitgaven COPD voor vrouwen iets hoger

Van alle zorguitgaven voor COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) in 2019 ging 55% naar de zorg voor vrouwen en 46% naar mannen. De meeste uitgaven voor COPD gingen naar personen in de leeftijd van 55 tot 85 jaar.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)