Rotterdam meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

De regio met het hoogst aantal gebruikers is de regio Rotterdam. In de regio's Noord-Holland Noord, Amsterdam, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten))-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.

Landelijk 87 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 87,2 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er 1,5 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen (GIP databank: meerjarenoverzicht astma- en copd-middelen in Nederland).  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. )). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)