Illustratie

Tabel: Bronnen bij de cijfers over COPD

Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Prevalentie; Aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking NZR
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Prevalentie naar opleiding Nederlandse bevolking van 25 tm 54 jaar NZR
Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking Gezondheidsenquête
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ ())

Klinische opnamedagen; Klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.); Gemiddelde opnameduur
met COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking LBZ
Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor COPD Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
GIP Genees- en hulpmiddelen Informatie Project  (Genees- en hulpmiddelen Informatie Project )-databank Gebruikers astma- en COPD-middelen Nederlandse verzekerden volgens de Zorgverzekringswet GIP-databank