Zorguitgaven COPD naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven COPD naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: J40-J44

912 miljoen euro voor zorg COPD

In 2017 bedroegen de zorguitgaven voor COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) 912 miljoen euro. In totaal maken de zorguitgaven voor deze ziekte 1% uit van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland en 31% van de uitgaven voor alle luchtwegaandoeningen. Van de zorguitgaven voor COPD wordt 32% uitgegeven aan ouderenzorg, 24% aan ziekenhuiszorg en 21% aan genees- en hulpmiddelen.

Meer informatie


Zorguitgaven COPD naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven COPD 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: J40-J44

Zorguitgaven COPD voor vrouwen iets hoger

Van alle zorguitgaven voor COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) in 2017 ging 53% naar de zorg voor vrouwen en 47% naar de zorg voor mannen. De meeste uitgaven voor COPD gingen naar personen in de leeftijd van 65 tot 90 jaar. De prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. van COPD is in deze leeftijdsgroep ook het hoogst. In 2017 bedroegen de zorguitgaven voor COPD in totaal 912 miljoen euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)