Zorguitgaven depressie naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven depressie naar sector 2017 over en ga naar de datatabel
  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes F32-F33, F34.1

Zorguitgaven aan depressieve stoornissen 1,1 miljard euro

In 2017 waren de uitgaven aan zorg voor depressie bijna 1,1 miljard euro. Dit betreft 4,5% van de totale zorguitgaven voor psychische aandoeningen en 1,3% van de totale zorguitgaven voor de gezondheidszorg. Het laatstgenoemde percentage is een ondergrens, aangezien een aanzienlijk deel van de zorguitgaven binnen de psychische stoornissen niet aan diagnosegroepen toegeschreven kan worden. Van de uitgaven aan zorg voor depressie gaat 87% naar de geestelijke gezondheidszorg en 5,8% naar genees- en hulpmiddelen.

Meer informatie


Zorguitgaven depressie naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven depressie naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel
  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes F32-F33, F34.1

Twee derde van de zorguitgaven voor depressie naar vrouwen

Van de totale zorguitgaven voor depressieve stoornissen ging 64% naar vrouwen en 36% naar mannen. De zorguitgaven voor mannen zijn het hoogst in de leeftijdsgroep 45 tot 60 jaar. Voor vrouwen zijn de zorguitgaven eveneens het hoogst in de leeftijd van 45 tot 60 jaar, maar ook in de jongere leeftijdsklassen (15 tot 30 jaar) zijn er hoge zorguitgaven. In 2017 waren de uitgaven aan zorg voor depressie bijna 1,1 miljard euro. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)