Zorguitgaven depressieve stoornissen naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven depressieve stoornissen naar sector 2019 over en ga naar de datatabel
  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes F32-F33, F34.1

Zorguitgaven aan depressieve stoornissen ruim 1 miljard euro

In 2019 zijn de uitgaven aan zorg voor depressie geraamd op 1.040 miljoen euro. Dit betreft 1,1% van de totale zorguitgaven voor de gezondheidszorg en 3,7% van de totale zorguitgaven voor psychische aandoeningen. Het laatstgenoemde percentage is een ondergrens, aangezien een aanzienlijk deel van de zorguitgaven binnen de psychische stoornissen niet aan diagnosegroepen toegeschreven kan worden. Van de uitgaven aan zorg voor depressie gaat 88% naar de geestelijke gezondheidszorg (918,4 miljoen euro) en 4,5% naar genees- en hulpmiddelen (46,6 miljoen euro).


Zorguitgaven stemmingsstoornissen naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven depressievestoornissen naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel
  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes F32-F33, F34.1

Twee derde van de zorguitgaven voor depressie naar vrouwen

Van de totale zorguitgaven voor depressieve stoornissen ging 64% naar vrouwen en 36% naar mannen. De zorguitgaven voor mannen zijn het hoogst in de leeftijdsgroep 45 tot 60 jaar. Voor vrouwen zijn de zorguitgaven eveneens het hoogst in de leeftijd van 45 tot 60 jaar, maar ook in de jongere leeftijdsklassen (15 tot 30 jaar) zijn er hoge zorguitgaven. In 2019 zijn de uitgaven aan zorg voor depressie geraamd op ruim 1 miljard euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)