Jaarprevalentie stemmingsstoornissen naar opleiding NEMESIS

Sla de grafiek Jaarprevalentie stemmingsstoornissen naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NEMESIS-3

 • Laag opleidingsniveau = lager onderwijs, lbo Lager beroepsonderwijs (Lager beroepsonderwijs)mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).
 • Middelbaar opleidingsniveau = mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
 • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs)wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
 • Diagnose op basis van de DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-5. Voor mannen zijn er statistisch significante verschillen tussen de opleidingsniveaus. 
 • Achterliggende cijfers op de website van NEMESIS-3

Vaker stemmingsstoornis bij volwassenen met een lager opleidingsniveau

Een stemmingsstoornis komt vaker voor onder lager opgeleide volwassenen. De jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) wordt geschat op 12% bij volwassenen met een laag opleidingsniveau, vergeleken met 10,2% bij volwassenen met een middelbaar opleidingsniveau en 7,9% bij volwassenen met een hoog opleidingsniveau (ten Have et al. 2023 ten Have, M., Tuithof, M., Dorsselaer, S., Schouten, f., Luik, A.I., de Graaf, R., Prevalence and trends of common mental disorders from 2007-2009 to 2019-2022: results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS), including comparison of prevalence rates before vs. during the COVID-19 pandemic. (2023)). Bij mannen zijn deze opleidingsverschillen statistisch significant, bij vrouwen niet. Een stemmingsstoornis komt het minst vaak voor bij personen met betaald werk en gepensioneerden (niet in figuur, NEMESIS-3 NEMESIS-3, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking ()).


Jaarprevalentie depressie naar opleiding NEMESIS

Sla de grafiek Jaarprevalentie depressieve stoornissen naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NEMESIS-3

 • Laag opleidingsniveau = lager onderwijs, lbo Lager beroepsonderwijs (Lager beroepsonderwijs)mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).
 • Middelbaar opleidingsniveau = mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
 • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs)wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
 • Diagnose op basis van de DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-5. Voor mannen zijn er statistisch significante verschillen tussen de opleidingsniveaus. 
 • Achterliggende cijfers op de website van NEMESIS-3

Bij mannen vaker depressieve stoornis bij lager opgeleiden

Een depressieve stoornis komt bij mannen vaker voor onder lager opgeleiden. De jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) wordt geschat op 9,6% bij mannen met een laag opleidingsniveau, vergeleken met 6,7% bij mannen met een middelbaar opleidingsniveau en 4,6% bij mannen met een hoog opleidingsniveau (NEMESIS-3 NEMESIS-3, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking ()). Bij vrouwen zijn er geen statistisch significante verschillen naar opleidingsniveau. Een depressieve stoornis komt het minst vaak voor bij mensen met betaald werk en gepensioneerden (niet in figuur, NEMESIS-3 NEMESIS-3, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking ()).


 • S. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
 • M. ten Have (Trimbos-instituut)
 • C. Hendriks (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))